Dyrektor szpitala Tomasz Kopiec odwołany!

O odwołaniu Tomasza Kopca ze stanowiska dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowała starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

-W związku z analizą oświadczeń majątkowych przez sekretarza powiatu, pod kątem Ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powzięłam wiedzę, że dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim,  pan Tomasz Kopiec pełni funkcje zarządcze w organach spółek prawa handlowego i fundacji. Przepisy nakazują w takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę. W dniu dzisiejszym zarząd powiatu podjął uchwałę o odwołaniu pana Tomasz Kopca z zajmowanego stanowiska. W dniu dzisiejszym również zarząd powiatu podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego szpitala panu Dariuszowi Tumulcowi -mówiła starosta Marzena Dębniak.

Jak zaznaczyła starosta jedyną przyczyną odwołania dyrektora było złamanie  przepisu Ustawy, który nie pozwala na jednoczesne zarządzanie podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w tym przypadku fundacją.  

 -Prowadzona działalność przez dyrektora nie była związana ze szpitalem. Jest to fundacja na rzecz seniorów z miasta Łódź. Dyrektor w swoich oświadczeniach pokazywał, że nie osiągał żadnych dochodów z tej działalności. Jednak przepisy Ustawy są jednoznaczne, a my je stosujemy. Na przekazanie oświadczeń majątkowych Radzie Powiatu mamy czas do 31 października br. Oświadczenia zostały poddane analizie pod kątem Ustawy Antykorupcyjnej, po dokładnym zbadaniu i zareagowaliśmy natychmiast – dodaje starosta Marzena Dębniak.

Jak wyjaśniał sekretarz powiatu Łukasz Witkowski, od przepisów nie ma żadnych wyjątków.

-Przepisy Ustawy są bezwzględnie obowiązujące i  nie przewidują  żadnych wyjątków od tych norm. Jeśli istnieją przesłanki to organ, który powołuje na stanowisko,  nie ma innej możliwości, jak dokonać odwołania i  rozwiązać stosunek pracy -wyjaśniał sekretarz Łukasz Witkowski. 

Jak potwierdziła starosta M. Dębniak dyrektor szpitala był zaskoczony odwołaniem. Nastąpiło ono ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odprawy. Stanowisko pełnił od 11 października 2021 roku.

-Dyrektor zrealizował zamierzenia zarządu powiatu związane z obniżeniem  straty szpitala za 2021 rok. Ten cel został osiągnięty. Sytuacja szpitala jest stabilna. Szpital ma nadwykonania. Ten kierunek zarządzania będzie nadal kontynuowany – mówiła starosta M. Dębniak.

 Dariusz  Tumulec będzie pełnił obowiązki dyrektora nie dłużej niż 6 miesięcy do czasu powołania dyrektora wybranego w drodze konkursu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dyrektor szpitala Tomasz Kopiec odwołany!

  • 1 listopada 2022 at 09:47
    Permalink

    Szanowna pani Starostko! Można powziąć decyzję, powziąć zamiar, powziąć postanowienie, powziąć uchwałę, powziąć plan, powziąć kroki, powziąć inicjatywę, powziąć zobowiązanie i tym podobne, ale ”powziąć wiedzę” to już brzmi bardzo egzotycznie i nie po polsku. Czy nie można zrezygnować z tego urzędniczego zdeformowanego języka i nowomowy na korzyść prostych i powszechnie używanych sformułowań?

    Po analizie oświadczenia majątkowego dyrektora szpitala okazało się, że pełni on funkcje, które są sprzeczne z ustawą. W związku z powyższym podjęłam decyzję… itp itd. Krótkie zwięzłe oświadczenie, zamiast lania urzędniczej wody!

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *