Ktoś się miga od sprzedaży MIGa?

Mija kolejny tydzień, w którym nie zapadła wcześniej zapowiadana decyzja zarządu Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dotycząca sprzedaży MIG-a.
Tym razem – pytany przez nas prezes Marek Zaręba – tłumaczył to urlopami członków zarządu, bez których nie mogła ona zapaść.
Tymczasem wsłuchując się w pytania naszych czytelników pragnących dowiedzieć się, co blokuje sprzedaż samolotu MIG do muzeów za naszą południową granicę, skąd wpłynęły najwyższe oferty,
zwróciliśmy się o opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Dlaczego? Najpierw pojawiły się nieoficjalne głosy ze strony władz spółdzielni, że trzeba odrzucić oferty zagranicznych jednostek muzealnych, a później, że oddanie samolotu w prywatne ręce, też nie jest dobrym rozwiązaniem.
– Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach nie przekazywał formalnych wytycznych dotyczących sprzedaży obiektu za granicę Polski, natomiast Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowana została o brzmieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2022, poz. 840), której to zapisy regulują wywóz zabytków za granicę- odpowiada nam Marta Kubejko inspektor ochrony zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach).
Jak czytamy, zgodnie z art. 51 cyt. ustawy jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają, m.in. środki transportu, które maja więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł. Wobec powyższego sprzedaż samolotu poza granice kraju jest możliwa, ale wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Taką zgodę – na podstawie art. 52 cyt. ustawy – wydaje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek złożony za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Natomiast zgodnie z powierzeniem prowadzenia niektórych spraw należących do właściwości ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, w dniu 27 kwietnia br. kompetencje
z w zakresie przyjmowania, za pośrednictwem wojewódzkich konserwatorów zabytków, wniosków o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zbytku za granicę przyznane zostały Dyrektorowi
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

– Należy również wskazać, iż organ orzekający w sprawie zabytku może odmówić wydania jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, w przypadku gdy zabytek posiada szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego. Dla takich obiektów rekomendowane jest zachowanie zabytku na terenie kraju – mówi nam inspektor Marta Kubejko.
Z odpowiedzi wynika, że sprzedaż samolotu poza granice kraju jest możliwa po uzyskaniu zgód. Bowiem ciekawa byłaby interpretacja, czy ostrowiecki MIG to zabytek posiadający szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego, co doprowadza do jego zachowania na terenie Polski. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *