Dobre inwestycje budują przyszłość (zdjęcia)

Na tę chwilę nie tylko mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy, kontrahenci odwiedzający Hutę Celsę Ostrowiec, czekali długie lata. Dziś wszyscy mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej,  w tym ciągów pieszo – rowerowych przy ulicach Samsonowicza i 11 Listopada. To efekt realizowanej od lipca ubiegłego roku inwestycji w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap.  Pierwszy etap z budową nowej bazy komunikacji miejskiej, zakupem 10 nowoczesnych autobusów, modernizacją przystanków, realizowała gmina Ostrowiec Św.

Przebudowa przedmiotowych  dróg  była największą inwestycją powiatu, realizowaną we współpracy z samorządem gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Całkowita wartość inwestycji to blisko 19 milionów złotych, z czego 15 milionów to dofinansowanie ze środków UE, zaś koszty własne to ponad 3,8 miliona złotych, podzielone na koszty powiatu ostrowieckiego w wysokości 1 798 993,81 złotych i dotację gminy Ostrowiec Św. w wysokości 2 074 177,61 złotych.

W samo południe inwestycja zgromadziła wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego zadania, wpływającego istotnie na poprawę komunikacji i bezpieczeństwo, ale też ruch gospodarczy w przemysłowej części miasta. W symbolicznym otwarciu nowej drogi uczestniczyli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu powiatu Łukasz Dybiec,  prezydent miasta Jarosław Górczyński, wiceprezydent Dominik Smoliński, przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek wraz z radnymi miejskimi, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bień z radnymi powiatowymi, pracownicy i kierownicy Wydziałów Infrastruktury i Rozwoju Powiatu,  Planowania i Rozwoju Miasta, a także przedstawiciele firmy wykonawczej „Trakt” z prezesem Andrzejem Gieradą. Był czas na podsumowanie tej trudnej inwestycji, a także na podziękowania za dobrą współpracę.

-To największa inwestycja powiatu w ciągu ostatnich czterech lat, którą zrealizowaliśmy. Kosztowała nas ponad 19 milionów złotych, z czego 15 milionów to dotacja pozyskana ze środków unijnych, a wkład własny podzielony pomiędzy powiat, a gminę Ostrowiec Świętokrzyski. To nie kawałek nowej nawierzchni, ale nowe drogi z urządzeniami, ścieżki rowerowe, chodniki, nowe oświetlenie, zupełnie inne rozwiązania komunikacyjne.  To efekt bardzo dobrej, samorządowej współpracy. Inwestycja ta zmieni charakter tej części miasta. Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować tę inwestycję i mamy się czym pochwalić. To po raz kolejny potwierdza przesłanie, że razem możemy więcej    – mówiła starosta Marzena Dębniak. 

-Zakres prac realizowany od lipca ubiegłego roku wykonany został zgodnie z zapisami w umowie i dotrzymaniem terminu, za co należy się podziękowanie firmie „Trakt” i kierownikowi budowy. Realizacja ta nastąpiła w trudnym okresie ekonomicznym, ale też organizacyjnym i gospodarczym. Firma dokładała wszelkich starań, aby ten zakres, będący owocem całego działania, został terminowo zrealizowany. Chciałbym także podziękować grupie pracowników wydziałów powiatu i miasta, która angażowała się w pełne przygotowanie organizacyjne tej umowy. Jesteśmy w terenie, gdzie krzyżuje się bardzo dużo uzbrojenia podziemnego, które zostało poddane przebudowie i zmianom, zarówno tym projektowym, jak i tym, które podyktowało samo życie, gdzie wszelkie zagadnienia należało rozwiązywać na bieżąco. Myślę, że powiat, jako partner nie zawiódł i wszystkie terminy, które były przyjęte, zostały dochowane, a wszystkie elementy wynikające z projektu, zostały wykonane. To niezwykle ważna inwestycja dla wiodącego obszaru przemysłowego, który kształtuje się w naszym mieście i wszystkim, którzy będą z tej drogi korzystali życzmy, aby odbywało się to szczęśliwie i z dużym pożytkiem gospodarczym – mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

 -Inwestycja została rozpoczęta w czasie pandemicznym, w czasie, gdzie ceny były jeszcze w miarę rozsądne, a zakończona w tym okresie i chcemy zwrócić uwagę na galopujące  centy wzrostu wszystkich kosztów i to, co wokół nas się dzieje. Gdybyśmy dziś tę inwestycję chcieli wykonać wspólnie z powiatem to z tych 21 milionów zrobiłoby się 40. Ceny poszły w górę. Chcę podziękować wszystkim radnym Rady Miasta i Rady Powiatu, którzy tak licznie przybyli, bo ta dobra współpraca skutkowała tą inwestycją, tą drogą, ta realizacją. Możemy się pochwalić, bo ten odcinek to wizytówka. W krwiobiegu gospodarczym jakim są drogi to jeden z głównych elementów dzisiaj, przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 754, gdzie ruch będzie wygenerowany duży. Dziękuję za rzetelność i fachowość przy realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy, kierowcy, rowerzyści będą widzieć tę różnicę – mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Prezes firmy wykonawczej Andrzej Gierada także podkreślił znaczenie dobrej  współpracy przy realizowaniu niełatwych inwestycji, zwracając uwagę na ciężki czas, który obecnie dotyka wykonawców.

Nowe rozwiązania komunikacyjne na ulicach Samsonowicza i 11 Listopada już cieszą mieszkańców. W imieniu środowiska rowerowego podziękowania złożył inwestorom radny powiatowy Piotr Maj. Bez wątpienia inwestycje drogowe z nowoczesną infrastrukturą to inwestycja w rozwój gospodarczy, a tym samym  przyszłość miasta i powiatu ostrowieckiego.       

Powiat ostrowiecki obecnie jest w trakcie procedur przetargowych na kolejne trzy duże inwestycje – budowę stadionu lekkoatletycznego, przebudowę Starodroża dawnej drogi Nr 9 oraz budowę ścieżki rowerowej z ciągami pieszych w kierunku Nowej Dębowej Woli. Starosta Marzena Dębniak wyraziła nadzieję na równie pomyślne przeprowadzenie tych zadań służących mieszkańcom powiatu ostrowieckiego.      

                    

       

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *