Świąteczno-noworoczny czas

Czas świąt Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok, to okazja do spotkań i integracji oraz przekazywania życzeń i upominków.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, a także Mariusz Pasternak przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi: Danutą Barańską, Robertem Rogalą i  Andrzejem Brodą oraz sekretarzem powiatu – Łukaszem Witkowskim, uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych powiatowych jednostek oraz organizacji pozarządowych. Z życzeniami przybyli do: pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej na os. Słonecznym i przy ul. Grabowieckiej, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, podopiecznych Hospicjum w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II oraz do Stowarzyszenia Osób Głuchych nad Kamienną, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SARON”, Ostrowieckiego Stowarzyszenia „Amazonki”, koła PZN oraz do słuchaczy UTW. To wyjątkowy czas wzajemnych serdeczności, ale też podziękowań za współpracę i dotychczasowe działania na rzecz mieszkańców, które zarząd powiatu kierował do gospodarzy świątecznych uroczystości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *