SZPITAL SIĘ ZMIENIA! NOWOCZESNY TOMOGRAF I REHABILITACJA POCOVIDOWA DLA PACJENTÓW

Widny hol  z poczekalnią,  przestronne korytarze z pomieszczeniami na parterze budynku, zautomatyzowane wejście główne, kącik biblioteczny, lecz przede wszystkim nowoczesny tomograf i nowy Oddział Rehabilitacji Pocovidowej z nowym wyposażeniem , to dostrzegalne zmiany w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdzające poprawę warunków i podnoszące jakość usług medycznych oferowanych pacjentom. Po nowoczesnym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, lądowisku, remontach i sukcesywnych zakupach nowego sprzętu na poszczególnych oddziałach, to kolejny etap inwestycji realizowanych na rzecz ostrowieckiej lecznicy. Finał zadania zgromadził przedstawicieli władz i instytucji regionu. Gospodarzami spotkania byli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak  i dyrektor szpitala Dariusz Tumulec, zaś uczestnikami: poseł Andrzej Kryj, wojewoda Zbigniew Koniusz, Małgorzata Kiebzak, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, Krzysztof Ołownia dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele samorządu powiatowego – wicestarosta Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu – Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, Mariusz Pasternak przewodniczący Rady Powiatu, radny i przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury,  Dariusz Czupryński, Danuta Barańska, przewodnicząca Rady Społecznej szpitala, Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu oraz przedstawiciele samorządu miasta – wiceprezydent Artur Łakomiec i sekretarz Anna Niedbała, a także  Mariusz Łata naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych,  kierownicy Oddziałów szpitala wraz z personelem medycznym. Nikt nie ma wątpliwości, że ostrowiecki szpital wyrasta na wiodący ośrodek w regionie, co potwierdzili wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz przybyli goście.             

– Ostrowiecki szpital jest wiodącą placówką i o tym  nie muszę nikogo przekonywać, ale tak naprawdę o skali i aspiracjach może świadczyć to, czego byłem świadkiem kilka miesięcy temu. Widok z góry, z lądowiska, może świadczyć o tym, że macie niekończące się aspiracje i tego wam gratuluję. Pani starosta, jako organ prowadzący musiała podjąć właściwe decyzje i bardzo Pani dziękuję, że tak Pani leży na sercu dobro tej placówki i dobro obywateli, aby byli właściwie prowadzeni, diagnozowani i leczeni. Wiele środków poszło z tzw. funduszu covidowego na różny sprzęt w województwie świętokrzyskim, ale miarą sukcesu są zawsze ludzie. Bardzo wam dziękuję, że tworzycie tutaj tak zgrany zespół, który przysparza samych sukcesów temu miejscu. Na wszystkie parametry, ilu pacjentów obsługujecie, a także tzw. karetkowych, wszystko mówi o jednym, to jest bardzo dobrze prowadzona placówka. Gratuluję wam i myślę, że Pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzi jedno, nie było z wami kłopotów w covidzie i nie ma kłopotów teraz. Świadczy to o jednym, wiecie po co jesteście, aby nieść pomoc ludziom i za to wam jako wojewoda dziękuję, bo to dzieje się z pożytkiem dla nas wszystkich, moje gratulacje – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

-Obserwuję Państwa pracę od kilku lat, czyli przede wszystkim przekraczanie ryczałtów, z którymi borykaliśmy się od lat i zastanawialiśmy się,  jak sfinansować Państwu tę pracę, bo przepisy zmieniły się dopiero w ubiegłym roku. Wiele godzin spędziłam z Panią starostą i teraz z obecnym Panem dyrektorem, na rozmowach jak pomóc szpitalowi. Faktycznie jednak mogliśmy to wykonać dopiero w grudniu. Mówiąc o ryczałcie szykujemy kolejną zmianę, czyli będzie większa wycena, czyli są to dodatkowe środki dla szpitala i oczywiście ta Państwa praca, która była wykonana w ubiegłym roku również zostanie doceniona w miesiącu marcu i wartość ryczałtu zostanie zwiększona  w stu procentach o wartość wykonanej pracy za cały 2023 rok. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do przekroczenia wartości ryczałtu, ale także tym którzy włożyli pracę w tą inwestycję, którą dzisiaj odbieramy – mówiła Małgorzata Kiebzak, dyrektor kieleckiego NFZ.

-Zaczyna się robić coraz lepsza sytuacja finansowa szpitala, ale to też jest wynik Państwa pracy. Zmienił się sposób płatności za nadwykonania, zmienił się sposób kontraktowania, który jest wynikiem tego, że teraz są inaczej rozliczane i finansowane nadwykonania. Ciężka praca i wysiłek, Państwa otwartość na potrzeby pacjentów, będzie także przekłuwała się w to, że ten kontrakt będzie lepszy. Dziękuję Panu wojewodzie, że jest otwarty na nasze potrzeby nie tylko w dziedzinie służby zdrowia. Ostrowiecka placówka jest w grupie kilku tylko szpitali w województwie, którym udało się przekroczyć ryczałt, co pokazuje jak mocno pracuje cała załoga.  – mówił poseł Andrzej Kryj.

Spotkaniu towarzyszyły podziękowania za partnerską współpracę, otwartość  i pomoc w pozyskaniu środków, które starosta Marzena Dębniak złożyła posłowi Andrzejowi Kryjowi, wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi oraz Małgorzacie Kiebzak, dyrektor NFZ. 

Na zakup nowoczesnego tomografu wraz z adaptacją pracowni zarząd powiatu pozyskał środki będące w dyspozycji wojewody  z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 499 000,00 złotych oraz  na remont i modernizację pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu dla rehabilitacji pocovidowej w wysokości   449 500,00 złotych. To kolejne prawie  4 miliony złotych zainwestowane z myślą  o nowoczesnej diagnostyce i leczeniu mieszkańców powiatu ostrowieckiego. 

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Cztery lata temu obiecaliśmy mieszkańcom, że uratujemy ten szpital. Dziś pokazujemy kolejny etap tego trudnego zadania, który potwierdza, że szpital nie tylko funkcjonuje, ale rozwija się i staje się ważną jednostką w naszym regionie. Jestem przekonana, że mieszkańcy powiatu ostrowieckiego  dostrzegają nową jakość. Przed nami kolejne wyzwania i mam nadzieję, że również uda nam się pomyślnie je zrealizować.    

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *