W hołdzie bohaterom!

Samorządowcy uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej, w 81. rocznicę powstania największej, podziemnej  Armii Europy w czasie II wojny światowej. Armia Krajowa została utworzona  14 lutego 1942 roku z przemianowania Związku Walki Zbrojnej, rozkazem Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego.

Była integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, powołana do walki z okupantami niemieckim i sowieckim, pod dowództwem generała Stefana Roweckiego ps. „Grot”. Największą akcją AK była „Akcja Burza”, w ramach Powstania Warszawskiego. W skład AK wchodziły mniejsze organizacje takie jak Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa, czy Bataliony Chłopskie. Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia  1945 roku. Były to największe, liczące 350 tysięcy żołnierzy, najlepiej zorganizowane  Siły Zbrojne Kraju w II wojnie światowej. 14 lutego br.  w hołdzie bohaterom ostrowieccy samorządowcy: starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu – Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, wiceprezydent miasta Artur Łakomiec oraz poseł Andrzej Kryj, a także Eulalia Kocowska, złożyli wiązanki i zapalili znicze przy pomniku Żołnierzy AK na placu kolegiaty św. Michała Archanioła.  Znicze pamięci zapłonęły także na nagrobku śp. Kazimierza Kocowskiego, ps. „Grom”, wieloletniego prezesa ostrowieckiego koła ŚZŻAK, gdzie udała się delegacja zarządu powiatu, oddając cześć żołnierzowi AK.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *