Uroczyste otwarcie strzelnicy multimedialnej w Niepublicznym Technikum im. T. Kościuszki

W miniony piątek w Niepublicznym Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim,  uroczyście otworzono strzelnicę multimedialną.

To kolejne wydarzenie w życiu szkoły, które zgromadziło zacnych gości. Wśród nich byli: Agata Wojtyszek poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, płk Jarosław Molisak szef Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, płk Sławomir Machniewicz dowódca 10. Brygady Świętokrzyskiej Obrony Terytorialnej, płk Grzegorz Stęplewski dowódca 103. Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, st. brygad.  Robert Grudzień komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Mariusz Łata naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., Rafał Dobrowolski kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji  w Ostrowcu Św.,  Beata Duda naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Św., Dariusz Wątroba wiceprezes Zarządu ZDZ w Kielcach, mjr Andrzej Szostak koordynator klas mundurowych ZDZ w Kielcach,  Krystyna Jurys wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Św. oraz kadra szkoły i społeczność uczniowska.

Jak mówiła dyrektor Niepublicznego Technikum ZDZ, Izabela Pustuła, szkoła realizuje działania statutowe w ramach Stowarzyszenia Oświatowego, jakim jest Zakład Doskonalenia Zawodowego  w Kielcach, który jest organem prowadzącym i  wiodącą instytucją edukacyjną  w regionie działającą nieprzerwanie od 75 lat.

-Celem działania ZDZ jest kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym , a także podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych. Dorobek ZDZ to doskonale wyposażona własna baza dydaktyczna, dobre kierunki rozwoju, ponad 1 milion 200 tysięcy osób, którzy uzyskali kwalifikacje na kursach i szkoleniach, ponad 50 tysięcy absolwentów szkół dziennych i zaocznych i kapitał ludzki w postaci ponad 720 pracowników, którzy pracują w ZDZ w ramach umowy o pracę.  Firma  jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich  w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Szkoła w Ostrowcu Św. to placówka, która kształci młodzież i dorosłych w zawodzie technik logistyk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy. Nieprzerwanie od ponad 30 lat wprowadzamy innowacyjne kierunki kształcenia i wypełniamy niszę w szkolnictwie zawodowym. Uczniowie realizują innowacje mundurowe, nabywają kompetencje branżowe. Młodzież podnosi swoje kwalifikacje na praktykach zagranicznych. Technikum współpracuje  z partnerami zagranicznymi organizując staże zawodowe w krajach Unii Europejskiej – mówiła dyrektor I. Pustuła.

Młodzież poszerza swoje umiejętności na obozach sprawnościowo-obronnych w jednostkach wojskowych, specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych. Udział w nich kształtuje charakter młodych ludzi, uczy dyscypliny, pobudza poczucie patriotyzmu, szacunku do munduru i tradycji.  Uczniowie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta, powiatu i województwa są wolontariuszami akcji charytatywnych, zdobywają stypendia za wyniki w nauce, kontynuują edukację na uczelniach wyższych oraz zasilają szeregi służb mundurowych szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Od września 2021 r. w Technikum uczniowie rozpoczęli naukę w klasach mundurowych pod Patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej Oddział Przygotowania Wojskowego. Jednostką Patronacką jest  Trzeci  Batalion Radiotechniczny  w Sandomierzu. Szkoła stwarza młodzieży bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju, dysponuje  świetnie wyposażonymi pracowniami: komputerowymi, językowymi, fryzjerską, kosmetyczną, a od przyszłego roku zostanie uruchomiony technik stylista oraz szkoła branżowa I stopnia, a także nowość – technik weterynarii.

Z multimedialnej  strzelnicy będą korzystali przede wszystkim  uczniowie innowacji mundurowej oraz oddziałów przygotowania wojskowego. Strzelnica znajduje się w budynku obok szkoły, w pomieszczeniach wynajętych na ten cel. Całe piętro budynku będzie dedykowane realizacji innowacji mundurowej, celno – skarbowej i innowacji z zakresu ratownictwa drogowo -medycznego.  Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego  w oparciu  o multimedialny, laserowy „System szkolno-treningowy SHAREK SHOTNING”, w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu  skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc lub stojąc. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających, z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej, tj. karabinków lub pistoletów. Oprogramowanie zawiera wizualizację 6 różnych strzelnic, do strzelania w czterech kierunkach ruchu: pionowym, poprzecznym, obrotowym i opadającym oraz  cztery wizualizacje strzelnic zewnętrznych ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Oprogramowanie zawiera wzory tarcz treningowych będące w zestawieniu Decyzji Nr 713 Komendanta głównego Policji oraz tarcze wojskowe przygotowane we współpracy  z Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Repliki broni są wymiarowo i wagowo identyczne lub zbliżone z oryginalną bronią używaną przez polskie służby mundurowe. Jest to pierwsza taka  strzelnica w powiecie ostrowieckim oraz piąta w naszym regionie. Po uroczystości nie brakowało śmiałków do prezentowania swoich umiejętności strzeleckich.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Uroczyste otwarcie strzelnicy multimedialnej w Niepublicznym Technikum im. T. Kościuszki

  • 20 lutego 2023 at 16:03
    Permalink

    Strzelanie do ściany super nauka

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *