Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Będą znów oddziały dwujęzyczne

Znamy daty, w których trzeba złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
wnioski należy składać od 1 do 31 marca br. Z kolei od 13 lutego do 17 marca br. to okres na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Już trwa rekrutacja o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej. Przypomnijmy, że drugi raz z rzędu takie klasy powstaną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego.
– Jeśli chodzi o oddziały przedszkolne, to dysponujemy liczbą około 1150 miejsc – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będziemy reagować w zależności od sytuacji, ponieważ musimy pamiętać, że na terenie gminy funkcjonują inne placówki publiczne  i niepubliczne. Zatem ilość oddziałów będzie ostatecznie uzależniona od  wyborów rodziców.
Po raz drugi z rzędu nowością będą oddziały dwujęzyczne w klasach VII dwóch ostrowieckich szkół. Zainteresowanych ofertą zapraszamy do obu placówek.
– Za nami już jeden rok edukacji w oddziałach dwujęzycznych, gdzie dodatkowo w dwóch językach prowadzone były lekcje z biologii i informatyki- mówi dr Agnieszka Batóg, dyrektor
PSP Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajęcia lekcyjne oparte na dwujęzyczności, polegają na przekazywaniu elementów podstawy programowej z danego przedmiotu w języku polskim i angielskim. Zakres materiału leksykalnego w języku angielskim dla danej jednostki lekcyjnej jest dobierany w taki sposób, aby nie zaburzyć zrozumienia tematu omawianego podczas lekcji, a przy okazji doświadczyć nieświadomego zapamiętania terminologii w języku obcym. Jak pokazał rok ubiegły, taka forma edukacji to nie tylko innowacyjne, ale również bardzo skuteczne rozwiązanie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
– Nabór do klasy dwujęzycznej w naszej szkole jest otwarty – mówi dyrektor PSP Nr 5, Marta Dobrowolska- Wesołowska. Rekrutacja w tym roku będzie wyglądała podobnie; jeśli pojawią się osoby zainteresowane z zewnątrz przeprowadzimy test kompetencji  językowych. Przed rokiem zainteresowanie  z zewnątrz nie było zbyt duże, dlatego też jedna z naszych klas została klasą dwujęzyczną. Rodzice i uczniowie są bardzo zadowoleni z jej funkcjonowania, podobnie, jak i my.  Przypomnijmy, że w PSP Nr 5 zajęcia w dwóch językach są prowadzone z geografii i historii z wyłączeniem geografii i historii Polski. W przypadku klasy dwujęzycznej stowarzyszenie „Razem dla Piątki” finansuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego; są to m.in. konwersacje z native speakerem.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *