Most na Alei 3 Maja zamknięty. Ruch wahadłowy na „górze opatowskiej”

W dniu 15 marca 2023 roku zamknięty został most im. ks. inf. M. Popiela na rzece Kamiennej oraz fragment dogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od skrzyżowania Alei 3 Maja i ulicy Kilińskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Mota -Engil Central Europe S.A.

Przypominamy, że chodzi tu inwestycję „Rozbudowa drogi woj. nr 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”.

Także w dniu 15 marca 2023 r. wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną na odcinku DK9 Ostrowiec Świętokrzyski – Opatów w rejonie skrzyżowania ulicy Opatowskiej z ulicą Wąwozy. To oznacza, że rozpoczęła się budowa ronda na włączeniu realizowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego do istniejącej drogi krajowej nr 9.

Małgorzata Pawelec –Buras z kieleckiego oddziału GDDKiA podała, że w pierwszym etapie robót zamknięty został lewy pas ruchu DK 9, a ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną odbywać się będzie pasem prawym. Analogiczna organizacja ruchu wprowadzona zostanie w czasie budowy drugiej, prawej połówki ronda. Roboty przy budowie ronda planowane są do sierpnia br.

Na budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku od węzła Brezelia do DK9 wykonawca kontynuował m.in. prace przy budowie mostów i wiaduktów. Wykonywane były m.in. zbrojenia, montaż szalunków, roboty betoniarskie. W obrębie węzła Brezelia montowane były instalacje oświetleniowe, zabijane były także pale pod ekrany.  Przy sprzyjających warunkach pogodowych kontynuowane będą rozbiórki nasypów przeciążeniowych na trasie głównej i formowanie nasypów docelowych. W okresie wiosennym wykonawca planuje kontynuację robót na całym odcinku obwodnicy. Zgodnie z umową powinny się one zakończyć one w kwietniu 2024 r. Mimo to wykonawca zadeklarował wykonanie w pierwszej kolejności i udostępnienie węzła Brezelia do czerwca br. czyli na 10 miesięcy przed zakończeniem kontraktu.

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest w systemie projektuj i buduj od 2020r. Pierwsze roboty na budowie blisko 3-kilometrowego jednojezdniowego odcinka DK9 ruszyły w drugiej połowie 2021 r. Do tej pory wykonywane były m.in. roboty ziemne, prace przy zagęszczeniu, wzmocnieniu i odwodnieniu podłoża gruntowego z zastosowaniem nasypów przeciążeniowych. Rozpoczęła się także budowa obiektów mostowych. W br. zaplanowano m.in. roboty bitumiczne.

fot. Tomasz Barski 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *