Oliwia Makuch – uczennica THM laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej MWSLiT we Wrocławiu

Uczniowie Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Św. corocznie udowadniają, że kształcą się w jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce.

Ciężka praca i  zaangażowanie w połączeniu z talentem i ambicjami dają znakomite efekty i są wysoko nagradzane.

Dowodem na to są osiągnięcia uczennicy trzeciej klasy THM – Oliwii Makuch, która kształci się w zawodzie technik logistyk i została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez  Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oliwia przeszła eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu okręgowego, który dla województwa świętokrzyskiego odbywał się w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Starachowicach.

Uczennica ostrowieckiego technikum  rozwiązała najlepiej w okręgu nr 5 (woj. łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie – 18 szkół) test wielokrotnego wyboru i otrzymała nagrodę w postaci bonu na sprzęt elektroniczny o wartości 1000 zł i zakwalifikowała się tym samym do zawodów centralnych.

W siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu  we Wrocławiu wraz z pozostałymi 140. finalistami podjęła się zadań problemowych z zakresu transportu, logistyki, produkcji i dystrybucji towarów.

W ostateczności Oliwia Makuch – uczennica Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich zajęła 3. miejsce w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej MWSLiT we Wrocławiu.

Uczennica otrzymała  możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku Logistyka i Transport, bon na sprzęt elektroniczny o wartości 2000 zł,  zestaw dwóch kluczowych podręczników o tematyce logistycznej oraz zestaw gadżetów.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Opiekunem merytorycznym uczennicy oraz szkolnym opiekunem olimpiad z ramienia THM jest pani Katarzyna Pastuszka – nauczyciel logistycznych przedmiotów zawodowych, mająca na swoim koncie w ciągu ostatnich sześciu lat  przygotowanie 9. laureatów i 25. finalistów  ogólnopolskich olimpiad logistycznych organizowanych pod patronatem MEiN.

Dzięki tym osiągnięciom Technikum nr 3 im. Hutników Ostrowieckich zajmuje 3.miejsce w rankingu szkół biorących udział w olimpiadach z zakresu branży TSL.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *