Szpital czeka na dofinansowanie do sprzętu medycznego

Na początku lutego br. powiat ostrowiecki złożył wniosek do wojewody świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Jak mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, powiat ubiega się o dofinansowanie w wysokości 1,6 milionów złotych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację tego zadania.

Na ten cel, zgodnie z obowiązującymi zasadami, powiat zabezpieczył w swoim budżecie środki własne, stanowiące 20 proc. szacunkowej wartości zadania. Jak potwierdza Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, na sesji w dniu 2 lutego br.   radni jednogłośnie  przyjęli uchwalę dotyczącą zmian w budżecie w zakresie przeznaczenia 400.000,00 złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w szpitalu.

Wśród planowanych zakupów jest m.in. cyfrowy aparat rentgenowski, zestaw laparoskopowy 4K wraz m.in. z monitorami medycznymi, kamerą, pompą interdyscyplinarną, wideo -kolonoskop, pompy infuzyjne, wirówka laboratoryjna, autoklaw, myjnia endoskopowa, system kompresji klatki piersiowej, resektoskopy bipolarny i monopolarny oraz ureterorenoskop. Realizacja zakupów, zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowana jest do końca 2023 roku. Nowy sprzęt i wyposażenie wpłynie na poprawę jakości usług medycznych dla pacjentów ostrowieckiego szpitala.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Od początku kadencji szpital ostrowiecki jest naszym priorytetem, dlatego wykorzystujemy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków, aby poprawiać jakość świadczeń medycznych realizowanych dla pacjentów.  3 marca br. otrzymaliśmy informację pisemną od wojewody świętokrzyskiego, że  złożony przez nas wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywnymi opiniami pana wojewody i pana marszałka, został przekazany do prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w celu dalszego procedowania. Czekamy na decyzję w tej sprawie. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *