Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie trwa nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd”, dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami, dzięki któremu mogą one pozyskać środki na polepszenie jakości życia. Program obejmuje dwa moduły. Pierwszy to likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Osoby zainteresowane mogą tu pozyskać środki w czterech obszarach. Obszar A to likwidacja bariery transportowej, obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie, obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się i obszar D to pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej. Jak zaznacza Joanna Pikus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wnioski w tym module przyjmowane są do 31 sierpnia br.

-Osoby z niepełnosprawnościami z Programu  „Aktywny Samorząd” mogą uzyskać pomoc w dostosowaniu samochodu do swoich  potrzeb oraz w uzyskaniu prawa jazdy, w  zakupie sprzętu komputerowego, wózka o napędzie elektrycznym, czy też wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem, które przebywa w przedszkolu lub żłobku – wyjaśnia dyrektor Joanna Pikus.

Drugi moduł wsparcia to pomoc w uzyskaniu przez osobę z niepełnosprawnościami wykształcenia na poziomie wyższym. Tu wnioski należy składać do 31 marca br.

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wciąż przyjmuje wnioski na turnusy rehabilitacyjne, środki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, czy też likwidację barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu.

Trwa również realizacja Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie w ramach dwóch modułów. Pierwszy to „Mieszkanie dla Absolwenta”, drugi to „Dostępne Mieszkanie”.

-To program, który oferuje dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Jego adresatem może być osoba niepełnosprawna, która w ciągu trzech lat ukończyła naukę i posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Wysokość  dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania i ulega stopniowemu obniżeniu wraz z upływem czasu , to  100 – 70 – 40 procent wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – zaznacza dyrektor Joanna Pikus.

Drugi moduł programu – „Dostępne Mieszkanie”, to dopłata do zamiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych. Wysokość dofinansowania również  zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi  różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym ( w przypadku dziecka do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności), z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Każda osoba zainteresowana proponowaną formą wsparcia może uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na ul. Świętokrzyskiej 22. Ponadto w każdy czwartek w godz. 10 -12,  w pokoju Nr 7.13  dyżurują  członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, z którymi osoby zainteresowane  mogą bezpośrednio porozmawiać i zgłaszać swoje problemy oraz potrzeby oczekiwanego wsparcia. Ponadto w PCPR działa także Punkt Interwencji Kryzysowej, z dyżurami psychologa, terapeuty i prawnika, gdzie mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mogą uzyskać bezpłatną pomoc.

Joanna Pikus dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim: Pracujemy dla osób z niepełnosprawnościami. Dbamy o usuwanie barier w ich codziennym, niekiedy bardzo trudnym życiu, w nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Chcemy ułatwić im funkcjonowanie, poznać ich potrzeby. Zachęcam osoby z niepełnosprawnościami oraz ich  opiekunów,  do bezpośrednich spotkań z nami, co pozwoli na spełnienie oczekiwań, dotyczących rozwiązania codziennych uciążliwości wynikających z niepełnosprawności.                 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *