Wirtualna strzelnica w II LO im. J. Chreptowicza

Jeszcze w tym roku kalendarzowym w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chreptowicza, które obchodzi 110-lecie istnienia, powstanie wirtualna strzelnica. Powiat ostrowiecki przystąpił do konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” i pozyskał na ten cel środki w wysokości 200 000, 00 złotych. Wartość całego zadania to 253 164,56 złotych, zaś wkład własny powiatu to 53 164,56 złotych. Strzelnica zostanie wykonana w pomieszczeniu piwnic. Zaprojektowany obiekt jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno -treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, na bazie systemów wojskowych. W II LO realizowany jest program „Cyber.mil z klasą”, którego celem jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Stąd strzelnica przeznaczona będzie do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie: bezpiecznego posługiwania się bronią, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, wykrycia, rozpoznania i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw i odległości, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i pogodowych oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Zakres prac obejmuje urządzenie pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia.

Ze strzelnicy będą mogli korzystać uczniowie II LO, ale także uczniowie klasy Przygotowania Wojskowego, która zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, powstanie już od września w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki: Korzystamy z każdego programu edukacyjnego dającego szansę na uzyskanie dofinansowania, aby młodzież szkół powiatowych miała szeroki dostęp do nowoczesnych technologii i mogła rozwijać swoje umiejętności. Wirtualna strzelnica to bezpieczna możliwość doskonalenia wiedzy praktycznej szczególnie w klasach  z profilem obronności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *