Wsparcie dla placówek edukacyjnych

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie. Jak wyjaśnia przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, zmiany dotyczyły m.in. zabezpieczenia środków własnych w wysokości 60.000,00 złotych na utworzenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chreptowicza wirtualnej strzelnicy. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż strzelnicy, a także przeprowadzenie remontu oraz prac adaptacyjnych pomieszczenia, w którym będzie ona funkcjonowała. Powiat ostrowiecki pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej w wysokości 200.000,00 złotych. Zabezpieczenie wkładu własnego pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania. Wirtualna strzelnica ma być gotowa we wrześniu 2023 roku. Dzięki czemu liceum wzbogaci swoją ofertę edukacyjną, a młodzież szkolna będzie miała możliwość trenowania  umiejętności strzeleckich przy użyciu nowoczesnych technologii.

Kolejną zmianą w budżecie było także wprowadzenie zadania w zakresie zakupu pieca konwekcyjno – parowego w kwocie 16.000,00 złotych, co stanowi wkład własny powiatu do projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Pozwoli to na uzyskanie dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu stołówek w kwocie 64.000,00 złotych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączna wartość projektu to 80.000,00 złotych. Dzięki tym działaniom podopieczni ośrodka będą mogli w przyszłym roku szkolnym korzystać z nowej kuchni i jadalni. W ubiegłym roku w ramach tego projektu została doposażona i wyremontowana kuchnia oraz stołówka w internacie ZSOMS, która służy uczniom szkoły.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *