Wojewoda Z. Koniusz: „Jesteście gotowi na wszystko, aby nieść skuteczną pomoc pacjentom i tak naprawdę, nie boicie się żadnych wyzwań”

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim z każdym rokiem podnosi swoją jakość. Dostrzegają to nie tylko pacjenci, ale także władze województwa świętokrzyskiego.

Niedawno starosta Marzena Dębniak i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisali umowę na dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa zakupu nowego sprzętu diagnostycznego do szpitala o wartości blisko 2 mln złotych. To odpowiedź na wniosek, który złożył powiat ostrowiecki. Będzie to zakup m.in. nowoczesnego aparatu rentgenowskiego, zestawu laparoskopowego 4K, wideo – kolonoskopu, systemu kompresji klatki piersiowej oraz innego drobnego sprzętu służącego diagnostyce pacjentów.

Cztery lata temu, w listopadzie 2018 roku, starosta Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członkowie zarządu powiatu – Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, stanęli przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest konieczność ratowania szpitala przed zapaścią finansową i grożącą mu upadłością, spowodowaną 16,5-milionową stratą. Utrzymanie lecznicy stało się priorytetem dla zarządu powiatu, a pokrywanie straty, skutkowało rezygnacją z możliwości realizacji innych zadań. Jednak trudno wyobrazić sobie powiat ostrowiecki bez szpitala. Dziś ostrowiecki szpital oferuje nową jakość i coraz lepsze warunki oraz możliwość leczenia i diagnostyki. Placówka ma lądowisko, nowoczesny SOR, część wyremontowanych oddziałów z holem i wejściem głównym, a także jest systematycznie doposażana w nowy sprzęt z nowoczesnymi technologiami.

-Bardzo mi miło, że jestem z wami kolejny raz na terenie szpitala – placówki wiodącej, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w całym województwie świętokrzyskim. I mówię to, z pełną świadomością słów, jakich używam. Jest to placówka wiodąca we wszystkich aspektach swojej działalności, tak, że pani starosto gratuluję takiej jednostki. Panie dyrektorze dziękuję za tak odpowiedzialne prowadzenie tej jednostki. To kolejne środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa – rezerwa premiera. Pan premier jest bardzo wyczulony na potrzeby społeczne, szczególnie dotykające osób najbardziej potrzebujących, czyli osób chorych. Ten sprzęt jest tu konieczny, mówimy o jego różnym charakterze, a jest to sprzęt diagnostyczno –leczniczy – aparat RTG, są to rewizyjne i endoskopowe urządzenia, ale i urządzenie do kompresji klatki piersiowej czyli sprzęt ratujący życie, ale wszystko to po to, aby funkcjonalność szpitala była bardzo dobra, aby diagnostyka i leczenie było na wysokim poziomie. Dla mnie cały czas szpital kojarzy się z jedną rzeczą, która określa horyzonty działań, a jest to lądowisko na dachu. To bardzo wymowny element infrastruktury szpitala i mówi o jednym – jesteście gotowi na wszystko, aby nieść skuteczną pomoc pacjentom i tak naprawdę nie boicie się żadnych wyzwań. Kolejne, najbliższe plany pewnie się ziszczą. Teraz to 1,6 miliona, które desygnował pan premier i kolejne 400 tysięcy, które dołożyło starostwo, z pewnością przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa szpitala – mówił Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

W spotkaniu uczestniczyli: poseł Andrzej Kryj, który podkreślał swoje zaangażowanie w pozyskiwaniu środków, dyrektor naczelny szpitala Dariusz Tumulec, dyrektor biura senatora Artur Głąb oraz Janusz Gołdyn, radny powiatowy.

– W ubiegłym roku, dzięki dobrej współpracy udało się pozyskać 4 mln na nowy tomograf i rehabilitację pocovidową. Z mojej strony padły deklaracje, że zrobimy wszystko, aby takie urządzenie do Ostrowca trafiło. W przypadku tomografu to drugie w Polsce urządzenie tej klasy. W tej chwili kolejny nowoczesny sprzęt diagnostyczny trafi do szpitala do powiatu ostrowieckiego. Byłoby to niemożliwe, gdyby nie życzliwość premiera Mateusza Morawickiego, bo te środki 1,6 mln złotych, trafią dzięki jego decyzji z rezerwy budżetu państwa. To są ekstra pieniądze. Chcę podziękować panu premierowi, że wsłuchał się w prośby dyrekcji szpitala, samorządu powiatu ostrowieckiego i w moje prośby. Moje zabiegi spotkały się z ogromną życzliwością pana premiera i za to chciałbym bardzo głośno podziękować. Ta nasza współpraca – administracji rządowej, przedstawicieli Ostrowca w parlamencie, samorządu powiatowego przynosi takie dobre efekty – mówił poseł Andrzej Kryj.

Starosta Marzena Dębniak również dziękując za współpracę, podkreśliła znaczenie zmian, które w ostatnim czasie dotyczą szpitala i świadczonych usług dla pacjentów.

-Państwo widzieliście, ile zainwestowaliśmy w szpital. To środki, które zainwestowaliśmy z korzyścią dla pacjentów. W ciągu ostatnich 5 lat szpital diametralnie się zmienił. To szpital inaczej zarządzany, inaczej wyposażony. Dziękuję serdecznie panu premierowi, panu wojewodzie za taką przychylność, a w szczególności panu posłowi, bo jest otwarty na każde nasze sugestie i czyni szereg działań, aby te środki trafiały do ostrowieckiego szpitala – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Jak podkreślał Dariusz Tumulec, dyrektor naczelny szpitala ten sprzęt nie będzie funkcjonował, jako sprzęt zapasowy, ale będzie w stu procentach wykorzystywany do codziennej pracy.

-Dziękuję za przekazane pieniądze. Za wielki dar do szpitala, który pomoże pacjentom. A pod względem liczby przyjęć pacjentów z zagrożeniem życia, jesteśmy pierwszym szpitalem w województwie, co potwierdził pan wojewoda. Jest to dobra wiadomość, choć obarczająca, gdyż musimy tym obowiązkom sprostać – mówił Dariusz Tumulec, dyrektor szpitala.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *