Raport trafił do radnych

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni otrzymali coroczny raport o stanie powiatu. To dokument, obowiązujący od pięciu lat, wprowadzony na mocy nowelizacji ustaw samorządowych, które weszły w życie w styczniu 2018 roku. Ustawa nie wskazuje szczegółowych wymogów zawartości raportu, a jedynie określa główne kierunki utworzenia  dokumentu.

Jak mówiła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, jest to podsumowanie działalności zarządu powiatu za 2022 rok, w szczególności realizacji polityki programowej i strategii oraz realizacji uchwal Rady Powiatu.

-Raport w tym roku jest szczególny, bo to ostatni raport zarządu powiatu tej kadencji. W ten sposób podsumowujemy te lata pracy w najważniejszych działaniach. Na tej sali było wiele polemik, wiele przeciwstawnych wypowiedzi, różne interpretowanie faktów, stąd w tym raporcie wiele danych prezentowanych jest w formie tabel i wykresów, dzięki czemu wskaźniki i kierunki rozwoju Powiatu stają się bardziej czytelne. Pokazaliśmy wszystkie programy, w których ubiegaliśmy się o środki zewnętrzne, niestety bezskutecznie pomimo tego, że wnioski były dobrze przygotowane. Działamy prze te lata w ekstremalnie trudnych warunkach – pandemia, wojna na Ukrainie, galopująca inflacja. To dla wszystkich samorządów jest czas wyzwań i dodatkowych obowiązków. Rok 2022 był zdominowany przez inflację, a to skokowy wzrost kosztów wszelkiego rodzaju robót budowlanych i usług. Ocenę pozostawiam radny, lecz uważam, że dużo udało nam się zrobić, pomimo wielu przeciwności i bardzo trudnej sytuacji zadłużonego powiatu. Wszystkie te działania przedstawiamy w raporcie – mówiła podczas sesji starosta Marzena Dębniak.

Radni nad Raportem o Stanie Powiatu Ostrowieckiego będą dyskutować na najbliższym posiedzeniu sesji, przed głosowaniem nad jego przyjęciem oraz udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Konsekwencje pandemii, wojna na Ukrainie, olbrzymia inflacja pokazały fundamentalną rolę samorządu dla tworzenia bezpiecznych i efektywnych warunków życia nie tylko dla uchodźców, przybywających  masowo do kraju, ale również dla mieszkańców naszej małej ojczyzny. Ostatnie lata sprawiły, że stanęliśmy przed sprawdzianem skuteczności działania w bardzo trudnych warunkach. Dla samorządu był to bez wątpienia czas nowych wyzwań i dodatkowych obowiązków, związany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem napięć społecznych. Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu oraz wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i skuteczną pracę w 2022 roku, jak i w latach poprzednich, dzięki której z sukcesami poprawiamy jakość życia mieszkańców powiatu ostrowieckiego.    

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *