Przebudowa ul. Mickiewicza za ponad 3,2 miliony

Wszystko wskazuje na to, że powiat ostrowiecki będzie realizował długo oczekiwany przez mieszkańców remont ulicy Mickiewicza. W miniony czwartek opublikowano listy zadań dodatkowego naboru wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego funduszu dróg samorządowych. Wniosek powiatu ostrowieckiego znalazł się na drugim  miejscu listy, co potwierdza  wysoką ocenę i bardzo dobre przygotowanie inwestycji. Jak zaznacza  starosta ostrowiecki Marzena Dębniak wartość ogólna zadania została oszacowana na ponad 3,2 miliony, dofinansowanie to 60 proc.,  co daje kwotę około 1,9 miliona. Wkład własny do inwestycji to blisko 1,3 miliona.

-Zgodnie z założeniami programu uruchomienie procedur przetargowych musi nastąpić nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku. Od wyboru wykonawcy powiat będzie miał 12 miesięcy na realizację inwestycji. Zakres prac dotyczy remontu nawierzchni od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, włącznie z przebudową tarczy skrzyżowania, i dalej  do skrzyżowania z ul. Polną. Będzie to wymiana nawierzchni oraz chodników po obu stronach jezdni. Zostaną odtworzone zjazdy, inne istniejące elementy drogowe oraz oświetlenie – wyjaśnia Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Od wielu lat kompleksowy remont ulicy Mickiewicza pozostawał w sferze oczekiwań mieszkańców. Znajdowało to swoje odzwierciedlenie w dyskusjach i we wnioskach na zebraniach rady osiedlowej. Koleiny, nierówności i spękania asfaltu, przykrywane nakładkami w ramach remontów bieżących od dawna nie przynosiły długotrwałego  efektu. Ulica Mickiewicza jest przejazdem o dużym natężeniu ruchu. Obecnie, gdy Ostrowiec świętokrzyski przypomina jeden wielki plac budowy, przy zamkniętej ulicy Sienkiewicza, trwających pracach przy drodze wojewódzkiej Nr 754 i zamkniętej Alei 3 Maja, wyłączonym z ruchu starodrożem dawnej „dziewiątki”, zamknięcie kolejnej drogi w centrum miasta wiązałoby się z bardzo dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi. Stąd też zarząd powiatu nie konkretyzuje terminu realizacji inwestycji. Jak podkreśla starosta Marzena Dębniak, na tym etapie trwa analizowanie różnych  rozwiązań i możliwości, jednak procedury przetargowe, włącznie z wyłonieniem wykonawcy, zgodnie z założeniami programu muszą zostać przeprowadzone przez powiat jeszcze w tym roku.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Cieszy mnie otrzymane dofinansowanie i wysoka ocena naszego wniosku tym bardziej, że we właściwym naborze w ramach tego programu, na złożonych siedem wniosków nie otrzymaliśmy dofinansowania na  żaden z nich. Ulica Mickiewicza jest w bardzo złym stanie, a jej remont jest konieczny. Nowa nawierzchnia płynnie połączy z realizowaną obecnie przez gminę Ostrowiec ulicą Sienkiewicza, z wcześniej wykonaną ulicą Polną  oraz wykonanym niedawno  odcinkiem w kierunku Galerii, co będzie stanowiło już ładny kompleks nowych, bezpiecznych dróg.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *