Ile wynosi przeciętne trwanie życia w województwie świętokrzyskim?

Jak poinformował nas Urząd Statystyczny w Kielcach, w ostatnich trzech dekadach obserwowano wydłużanie się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. W świętokrzyskim przeciętne trwanie życia mężczyzn w latach 1990-2019 wydłużyło się 7,1 roku (do 73,8 roku). Był to najniższy odnotowany wzrost w kraju – obok województwa lubelskiego. Dla kobiet przyrost trwania życia w tym okresie wyniósł 6,2 roku (do 82,2 roku) i był jednym z najniższych – po województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim.

W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020-2021 nastąpił gwałtowny spadek oczekiwanej długości trwania życia we wszystkich województwach. W świętokrzyskim w 2021 r. przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet było niższe o 2,2 roku w porównaniu z 2019 r.

W 2022 r. w każdym województwie obserwowany był wzrost przeciętnego trwania życia. W świętokrzyskim przyrost w skali roku wyniósł 1,3 roku w przypadku mężczyzn i 1,5 roku dla kobiet.

Przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w województwie świętokrzyskim wyniosło w 2022 r. 72,9 roku (o 0,5 roku mniej niż przeciętnie w kraju), a kobiet 81,5 roku (o 0,4 roku więcej niż średnio w kraju).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *