Inwestowanie krótkoterminowe w ETF na WIG20

Tak naprawdę krótkoterminowe inwestowanie w ETF na WIG20 nie różni się zbytnio od krótkoterminowego inwestowania w inne instrumenty finansowe. Opiera się ono na wykorzystaniu krótkotrwałych zmian cen, trendów oraz wahnięć rynkowych. Dzięki temu, że fundusze ETF na WIG20 są notowane na giełdzie, możemy je kupować i sprzedawać w podobny sposób jak akcje. W przypadku krótkoterminowego inwestowania liczą się szybkie decyzje, wykorzystywanie zmienności oraz analiza techniczna i umiejętność czytania wykresów.

– Szybkość decyzji: Przy notowaniach ciągłych możemy zgłaszać nasze zlecenia w dowolnej chwili. Pozwala nam to błyskawicznie reagować na aktualne warunki rynkowe. Z drugiej strony, jeżeli chcemy inwestować krótkoterminowo, powinniśmy mieć możliwość na bieżąco śledzić rynek najlepiej przy pomocy aplikacji mobilnej oraz zleceń automatycznych.

– Zmienność: Inwestorzy krótkoterminowi czerpią zyski z częstych wahnięć cen na rynku. Im większa zmienność, tym większe możliwości zysków, ale także ryzyko strat. Fundusze ETF na WIG20 odzwierciedla indeksu WIG20, który zawiera notowania największych spółek notowanych na GPW. Duże spółki bardzo często nie wykazują dużych zmian, dlatego tez zmienność ich cen powinniśmy łączyć z dużą ilością zleceń, które pozwolą nam na zyski, dzięki dużemu obrotowi. Jest to podobna technika do skalpingu.

– Analiza Techniczna: W przypadku krótkiego terminu inwestycji, kilkunastu minut lub godzin, bardzo przydatna jest umiejętność czytania wykresów oraz analiza techniczna. Wyszukiwanie na wykresie indeksu funduszu ETF charakterystycznych struktur jak Młot, gwiazda poranna/wieczorna czy formacji hossy i bessy pomaga w podjęciu decyzji zakupowej.

Inwestowanie długoterminowe w ETF na WIG20

W przypadku inwestowania długoterminowego w fundusze ETF należy skupić się na długoterminowej strategii oraz na ostatecznych celach naszych inwestycji. W tym przypadku liczy się cierpliwość, analiza fundamentalna oraz możliwość zarabiania na dywidendach. Opierając się na przekonaniu, że indeks WIG 20 w długiej perspektywie będzie rósł, oczekujemy ostatecznie zysków.

– Analiza Fundamentalna: Przy długim horyzoncie czasowym inwestycji większe znaczenie oraz szanse na powodzenie ma analiza fundamentalna spółek składających się na indeks WIG20. Wiadomości dotyczące spółek oraz stabilność ich finansów daje efekty w dłuższym terminie. W tym przypadku interesujące nas wahania zdarzają się rzadziej, ale przynoszą większe zyski lub straty.

– Cierpliwość: Podstawowa cecha każdego długoterminowego inwestora to cierpliwość. Powinniśmy nauczyć się tolerować krótkie spadki i skupić się na celu inwestycyjnym. Nie należy reagować emocjonalnie. Jeżeli nasz cel pragniemy osiągnąć za kilkanaście miesięcy lub nawet lat, to bez problemu możemy zaakceptować pewne straty i ryzyko . W ciągu tego długiego horyzontu czasowego będziemy mogli nadrobić to co straciliśmy. Dlatego właśnie cierpliwość jest naszym najważniejszym zasobem.

– Dywidendy: Dodatkową zaletą ETFG na indeks na WIG20 jest możliwość wypłaty dywidendy. Jeżeli spółki wchodzące w skład tego indeksu wypłacają dywidendy, to również ETF może je wypłacać. Wyplata dywidend może być w postaci wypłat lub w postaci dodatkowych jednostek funduszy. Niezależnie od sposobu, otrzymujemy zysk od razu lub powiększamy wartość naszego portfela.

Fundusze ETF na indeks WIG20 jest świetną opcją dywersyfikacji portfela zarówno dla inwestorów krótkoterminowych oraz długoterminowych. Z racji ich podobieństwa do akcji bardzo łatwo dostosować własną strategię do korzystania z ETF. Należy pamiętać, że fundusze te przenoszą ryzyko indeksu WIG20 oraz mogą je modyfikować zarówno na nasza korzyść jak i wręcz przeciwnie. Trzeba mieć świadomość ryzyka oraz być odpowiedzialnym inwestorem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *