Trwają prace projektowe nad obwodnicami Ostrowca i Starachowic

Małgorzata Pawelec –Buras z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach informuje, że dzięki środkom dla zadań z listy rezerwowej PB100 w 2023 r. rozpoczęte zostało projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka –Jacentów. Dokumentacja opracowana zostanie dla wariantu wskazanego w ostatecznej DŚU. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w I kwartale 2024 roku. 

Przypominamy, że obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka -Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg.  Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie) oraz obiektów inżynierskich takich jak mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt.   

Trwają również prace nad obwodnicą Starachowic w ciągu DK42. Opracowane zostało także Studium techniczno –ekonomiczno -środowiskowe z wybranymi elementami koncepcji programowej. Trzy warianty przebiegu trasy z dodatkowym podwariantem zostały przedstawione mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym podczas spotkań informacyjnych. Analizowała je Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Kolejnym krokiem po podsumowaniu prac KOPI będzie złożenie wniosku o wydanie DŚU. 

Planowana obwodnica Starachowic będzie drogą klasy GP. Ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem -Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy spójny ciąg DK42 wraz z budowaną obwodnicą Wąchocka. Powstaną skrzyżowania umożliwiające powiązanie nowej trasy z istniejącymi drogami, w tym z dojazdem do starachowickiej strefy ekonomicznej. W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. Powstaną obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty) oraz urządzenia ochrony środowiska i BRD. Zbudowany zostanie system odwodnienia drogi, kanały technologiczne, oświetlenie uliczne i niezbędna infrastruktura techniczna.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Trwają prace projektowe nad obwodnicami Ostrowca i Starachowic

  • 19 września 2023 at 23:41
    Permalink

    Po co te obwodnice jeśli mają być likwidowane benzyniaki a na kupno elektryków większość ludzi nie będzie stać, obwodnice będą puste, no chyba że dla czołgów się przydadzą

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *