Gaudeamus Igitur słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Już po raz 21 w auli Akademii Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim uroczyście wybrzmiały „Gaudeamus Igitur” i „Gaude Mater Polonia”,wykonane przez Chór „Utewianie”, rozpoczynające nowy rok akademicki słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystego otwarcia dokonała Matylda Niewójt, prezes Stowarzyszenia UTW. W tym roku na słuchaczy czeka mnóstwo ciekawych zajęć i aktywności, dzięki którym będą mogli przyjemnie spędzać wolny czas, pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty. W tym roku akademickim w zajęciach UTW będzie uczestniczyło ponad 160 słuchaczy. Ważnym momentem uroczystości był akt immatrykulacji – w poczet słuchaczy wstąpiło w tym roku 32 osoby, które złożyły uroczyste ślubowanie. Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Dlaczego w życiu warto być artystą? Arteterapia w pracy z seniorami”, wygłosiła dr Agnieszka Tajak -Bobek.

Radość spotkania ze słuchaczami dzielili – starosta Marzena Dębniak, członek zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska, wiceprezydent Artur Łakomiec, przewodnicząca Rady Miasta, Irena Renduda – Dudek, wiceprzewodniczące: Joanna Pikus i Marta Woźnicka – Kuzdak, rektor ANS dr Paweł Gotowiecki oraz kadra uczelni, a także przyjaciele UTW.

Starosta M. Dębniak i wiceprezydent A. Łakomiec podkreślali rolę Uniwersytetu w realizowaniu polityki senioralnej oraz deklarowali otwartość na współpracę i wspieranie inicjatyw kierowanych do seniorów. Podziękowania od słuchaczy odebrała starosta Marzena Dębniak za zorganizowane przez powiat ostrowiecki dodatkowe kursy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologi oraz realizowanie badań mammograficznych dla kobiet powyżej 70 roku życia, których nie refunduje NFZ. Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie pamiątkowymi grawertonami lokalne media za ponad XX -letnią współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W tym gronie znalazła się Redakcja „Gazety Ostrowieckiej”, za co dziękujemy. Tegorocznej inauguracji towarzyszyła wystawa prac Sekcji Malarskiej UTW, zorganizowana przez słuchaczkę i autorkę niezwykłych monotypii, Danutę Szałapską. Sekcja Malarska pracuje pod kierunkiem Zbigniewa Sawaryna. Podczas wystawy można było podziwiać nietuzinkowe wyrazy artyzmu uzdolnionych słuchaczek, działających w sekcji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *