Awanse zawodowe nauczycieli

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, w obecności Mariusz łaty naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych, odebrała ślubowanie i wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla: Sylwii Turek z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Marty Mozal z Zespołu Szkół Specjalnych, Joanny Zalewskej z Zespołu Szkół Specjalnych, Marleny Słodkiewicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Jolanty Guryniuk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, oraz Grzegorza Jasiaka z II Liceum Ogólnokształcącego. Uzyskanie awansu to istotny moment w życiu zawodowym nauczycieli. Jak zaznaczył naczelnik Mariusz Łata cieszy fakt, że młodzi nauczyciele powiatowych placówek chcą rozwijać swoje umiejętności i pasje, dzielić je z młodzieżą szkolną, pomimo braku godnego finansowania tej grupy zawodowej .

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *