Wojciech Krasuski nadal w kierownictwie „Solidarności”

W hali Centralnego Ośrodka Sportu w Spale obradował 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy” – to hasło tegorocznego Zjazdu. Delegaci wybrali władze „Solidarności” na nową, pięcioletnią kadencję 2023-2028. Przewodniczącym po raz czwarty został Piotr Duda, który kieruje „Solidarnością” od 2010 r. Wśród członków Komisji Krajowej znalazł się ostrowczanin Wojciech Krasuski – przedstawiciel Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, szef hutniczej „Solidarności” w Celsa Huta Ostrowiec i Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego w Ostrowcu.

Komisja Krajowa jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych. W jej skład wchodzą: przewodniczący Komisji Krajowej, przewodniczący zarządów regionów, przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów.

XXXI Krajowy Zjazd Delegatów nadał kilkunastu osobom najwyższe odznaczenie nadawane przez Związek: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. W przyszłym roku będzie czterdziesta rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Delegaci XXXI KZD zdecydowali, że rok 2024 będzie Rokiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona „Solidarności”.

Gośćmi Zjazdu byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

NSZZ „Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. Opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność” jest Krajowy Zjazd Delegatów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów z regionów. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 325 delegatów.

Przypomnijmy, że w maju tego roku Wojciech Krasuski po raz drugi został wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”. Od 2010 roku  przewodniczy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Celsa „Huta Ostrowiec”, która zrzesza w swoich strukturach 980 członków związku. Również od 2010 roku jest delegatem do Krajowej Sekcji Hutnictwa i Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. W mijającej kadencji był Zastępcą Przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *