Certyfikaty językowe dla najlepszych

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Chreptowicza było gospodarzem uroczystości wręczenia certyfikatów językowych Cambridge C1 Advanced, potwierdzającą znajomość języka angielskiego na profesjonalnym poziomie, honorowanych na całym świecie.

Przypomnijmy, że konkurs zorganizowany przez II LO im. J. Chreptowicza, z inicjatywy dyrektor szkoły, Małgorzaty Góreckiej – Smolińskiej, we współpracy z English College w Radomiu, posiadający status do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH, odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy w styczniu br., do którego przystąpiło ponad 170 uczniów ostrowieckich liceów i technikum, zaś drugi w czerwcu br., do którego przystąpiło ponad 90 osób. Z tej grupy wyłoniono najlepszych, którzy spełnili oczekiwania organizatorów i zdobyli największą liczbę punktów, potwierdzających ich doskonałą znajomość języka angielskiego. Uroczystość wręczenia certyfikatów zgromadziła 32 finalistów, uczniów klas III i IV ostrowieckich liceów i technikum. Te ważne chwile z finalistami dzielili- starosta Marzena Dębniak, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych, Mariusz Łata, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Małgorzata Górecka –Smolińska, Maria Kukła -Dąda, dyrektor English College oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Fundatorem konkursu umożliwiającym zdobycie przez młodych ludzi certyfikatów był powiat ostrowiecki. Starosta Marzena Dębniak nie kryła zadowolenia, że młodzi ludzie, mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych oraz lepszy start na rynku pracy.

-Po raz pierwszy w historii powiatu fundujemy młodzieży szkół średnich możliwość zdobycia certyfikatów językowych. Jest to swoista kontynuacja inicjatywy miejskiej, która odbywa się w szkołach podstawowych dla najzdolniejszych lingwistycznie uczniów. Jesteśmy jedynym powiatem w Polsce, który daje młodym ludziom taką szansę, dzięki której wzmacniają swoje kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy – mówiła starosta Marzena Dębniak.

M. Górecka –Smolińska także podkreślała znaczenie uzyskanych przez młodzież certyfikatów.

-Jest to bardzo trudny rodzaj egzaminu, który sprawdza biegłość języka angielskiego. Certyfikat umożliwia jego posiadaczowi podjęcie pracy tam, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli realizować się w wymarzonych profesjach na całym świecie, a język angielski będzie dla nich nie tylko językiem używanym, lecz wykorzystywanym narzędziem, to jest właśnie istotą tego konkursu – mówiła dyrektor Małgorzata Górecka –Smolińska.

Wśród szczęśliwych finalistów znaleźli się uczniowie: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, I LO im. S. Staszica: Natalia Imiełowska, Maja Kamińska, Konrad Lipiec, Gabriela Niewadzi, Aleksandra Pikus, Franciszek Sieradzki, Jan Stawiński, Laura Szerścień; II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza: Jan Barański, Krzysztof Cichocki, Jacob Dąbrowski, Mateusz Guliński, Zuzanna Jedlikowska, Kamil Karbowniczek, Martyna Kropielnicka, Wiktoria Sadowska, Aleksandra Sitarska, Kamila Szemraj, Jan Wieczorek, Wiktoria Wójcik, Paweł Wróbel, Zuzanna Zagrajek; III Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego: Martyna Bernaciak, Marcel Cyran, Szymon Czajkowski, Maja Kowalska, Dominika Lipiec, Anna Menducka, Wiktoria Sokół; Zespołu Szkól Nr 3: Kacper Czarnecki, Rafał Gałek, Michał Gołąbek, Michał Ołubiec, Patryk Pytel, Michał Smoliński, Maciej Zawadzki.

Wszystkim finalistom gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *