Z organizacjami pozarządowymi nie tylko o ekonomii

W Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, które zorganizowało Centrum Rozwoju Lokalnego, z dyrektor Agnieszką Rogalińską.

– CRL realizuje zadania Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i w ramach właśnie tego działania spotykamy się cyklicznie z organizacjami pozarządowymi po to, żeby się wspierać, integrować, wymieniać doświadczenia, gdyż życie toczy się na tyle szybko, że weryfikuje procesy działania. Za każdym razem staramy się reagować na potrzeby organizacji pozarządowych, które zrzeszone są w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Cieszy nas, że dołączają nowe organizacje, jak młode Stowarzyszenie działające przy Klubie Literackim „Aspekt” i bardzo dziękuję pani prezes Bożenie Gniazdowskiej i panu Grzegorzowi Gołębiowskiemu za to, że dołączyli do naszego grona i mam nadzieję, że ich doświadczenia będą dla nas dobrym wykładnikiem wzbogacania organizacji -mówiła Agnieszka Rogalińska, dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego.

Głównym tematem poruszonym podczas spotkania były zagadnienia związane z ekonomią, ściślej ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok, które organizacje muszą złożyć do Urzędu Miasta z końcem roku. Całą procedurę przybliżyła uczestnikom Dorota Charemska w UM. Każdego roku organizacje mają możliwość pozyskiwania dotacji na swoją działalność, z różnych źródeł, w tym też z budżetu gminy Ostrowiec Św. Dzięki temu realizują swoje cele statutowe, a przede wszystkim integrują i aktywizują środowiska. Jak podkreślała dyrektor CRL, Agnieszka Rogalińska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo istotna, gdyż pozwala na poznawanie potrzeb i oczekiwań lokalnego środowiska oraz na szeroką dyskusję nad zgłaszanymi propozycjami. Podczas spotkania poruszono także zagadnienia związane z powstaniem w naszym mieście Rady Seniorów oraz propozycji w ramach realizowanego przez powiat ostrowiecki Programu Profilaktyki „Akademia Pełna Zdrowia”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród różnych grup wiekowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *