Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego przekroczy 400 mln zł! TOP 30 zaplanowanych do realizacji inwestycji w 2024 roku

Rekordowy budżet Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie po raz pierwszy w historii poziom dochodów i wydatków przekroczyć ma kwotę 400 mln złotych został przyjęty przez ostrowieckich radnych. Na ostatniej w 2023 roku sesji Rady Miasta „za” uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, natomiast sześciu wstrzymało się od głosu.

– Ten budżet przewiduje rekordowe wydatki majątkowe na poziomie 113 milionów złotych- mówił wiceprezydent Artur Łakomiec, prezentując założenia zawarte w uchwale. Dla porównania 10 lat temu, w roku 2014, wydatki majątkowe były 103,6 mln zł niższe (wynosiły 9,4 mln zł) zaś wydatki ogółem opiewały na 181 mln zł (czyli obecnie same wydatki majątkowe stanowią niemal 63% kwoty wydatków ogółem budżetu miasta 2014 roku).  Jednakże oprócz wydatków majątkowych budżet przewiduje szereg wydatków bieżących, w tym remontowych oraz zewnętrznych, przede wszystkim w zakresie dróg o wartości 19,3 mln zł, co powoduje, iż kumulując obydwa rodzaje kosztów do poniesienia na realizację zadań o charakterze infrastruktralno-remontowym osiągamy pułap 132,6 mln zł na rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego i poprawę warunków życia dla mieszkańców Ostrowca (niemal 32% wydatków ogółem budżetu na 2024 rok).

Jak akcentował w wystąpieniu wiceprezydent Artur Łakomiec plany ostrowieckiego samorządu na 2024 rok są ambitne, ale równocześnie realistyczne.

– Wiemy, że fundamentem rozwoju są inwestycje. Dlatego też, bardzo duża część budżetu zostanie przeznaczona na projekty inwestycyjne. To rekordowo duże środki, ale wierzymy, że to właśnie teraz, w momencie, gdy mamy stabilną sytuację finansową, musimy podejmować odważne decyzje. Nasze inwestycje obejmą różnorodne obszary. W szczególności chcemy skupić się na rozwoju infrastruktury miejskiej, ekologii, edukacji i mieszkalnictwu. Pragniemy stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego, a jednocześnie dbać o komfort życia mieszkańców. Dokończymy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, zainwestujemy w ekologiczne źródła energii, rozwiniemy przestrzenie zielone i tereny inwestycyjne, rozpoczniemy prace nad budową mieszkań komunalnych. Naszym celem jest nie tylko budować miasto efektywne gospodarczo, ale również przyjazne dla mieszkańców i zrównoważone środowiskowo.

To już tradycja, że głosowanie nad budżetem poprzedziła wielogodzinna dyskusja, którą zainaugurowała prezentacja stanowisk klubów radnych: Prawa i Sprawiedliwości (radni wstrzymali się od głosy) oraz Tak dla Samorządu i klubu radnych Marka Materka ( poparli uchwałę budżetową).

Artur Łakomiec, wiceprezydent miasta: -Dochody budżetu przedłożone w budżecie do uchwalenia wynoszą 363.157.714,76 zł, a wydatki 418.812.381,91 zł. Różnica stanowiąca deficyt w kwocie 55.654.667,15 zł, zostanie pokryta nadwyżką roku bieżącego w kwocie 21.964.667,15 zł, planowanymi kredytami w kwocie 30 mln złotych oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zakup autobusów elektrycznych w kwocie 3.690.000 zł. W roku przyszłym Gmina zacznie spłacać tą pożyczkę, dlatego rozchody budżetu wyniosą 922.500 zł. Ostatni raz nasza Gmina zaciągała kredyty w roku 2012, ale ze względu na sytuację makroekonomiczną i ambitne plany inwestycyjne decydujemy się na takie rozwiązanie. Mamy nadzieję, że w trakcie realizacji budżetu pojawią się nowe możliwości finansowania i uda nam się ograniczyć, albo nawet całkiem zrezygnować z kredytów.

TOP 30- inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do realizacji w 2024 roku z największym zaangażowaniem środków:

 1. Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – IV etap 20 481 649,00

2.Miasta OdNowa – Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI 13 800 967,00

 1. Budowa PSZOK 13 034 000,00
 2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 10 222 000,00
 3. Budowa OZE – 7 180 010
 4. Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej 5 274 234,00
 5. Remont dróg gminnych ul. Śliskiej, ul. Różanej oraz odcinka drogi ul.Niskiej w

Ostrowcu Świętokrzyskim 4 750 000,00

 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 616 545,00
 2. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 607 900,00
 3. Remont odcinków drogi gminnej ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 3 364 763,00
 4. Budowa ul. Zwierzynieckiej 2 728 149,00
 5. Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 610 000,00
 6. Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 550 000,00
 7. Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim 2 500 516,03
 8. Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej 2 456 124,00
 9. Remont drogi gminnej ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 983 321,00
 10. Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 746 999,75
 11. Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 670 000,00
 12. Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej 1 400 848,00
 13. Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 400 000,00
 14. Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 345 000,00

    22.Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 300 000,00

    23.Remont odcinka drogi gminnej ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  1 300 000,00

    24.Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej 1 196 471,00

 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 162 115,00
 2. Remont drogi gminnej ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 134 515,00
 3. Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 120 000,00
 4. Remont dróg gminnych: ul. Kościuszki oraz ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 941 723,31
 5. Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 930 000,00
 6. Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec WI 911 445,11

 

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Budżet Ostrowca Świętokrzyskiego przekroczy 400 mln zł! TOP 30 zaplanowanych do realizacji inwestycji w 2024 roku

 • 02/01/2024 at 23:04
  Permalink

  To są głównie przebudowy i remonty dróg. Słabe to. Nie ma nic o potrzebie budowy kolejnego wiaduktu, choćby na przedłużeniu Żeromskiego. Nic o budowie nowych osiedli mieszkaniowych. Nic o zakupie zamiatarek ulicznych, nic o nowych inwestycjach przemysłowych. A windy na kładce pkp? Czy to takie trudne? I nie róbcie z Gutwinu cyrku, podobnie z rynku. A autobusy niech wrrszcie będą komunikacją miejską, co 20-30 minut, regularnie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *