Osiedlowy maraton wystartował. Rady mogą być atrakcyjne też dla młodego pokolenia

Rada osiedla „Gutwin” rozpoczęła coroczny cykl zebrań sprawozdawczych samorządów osiedlowych. W spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w PSP Nr 10, uczestniczył wiceprezydent Artur Łakomiec oraz dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy spółek miejskich oraz jednostek gminnych, a także radni– Marek Giemza i Artur Głąb.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok przedstawił przewodniczący Rady Osiedla Gutwin, Robert Rogala. Tematami, które zdominowały dyskusje były drogi, kanalizacja, oświetlenie i bezpieczeństwo. Wiceprezydent Artur Łakomiec przedstawił mieszkańcom plany inwestycji w infrastrukturę drogową, które będą realizowane na osiedlu w najbliższym czasie. To między innymi przebudowa ulicy Zwierzynieckiej, Migdałowej i odcinka ul. Miodowej. W tym dla ulic: Malinowej, Jarzębinowej i Leśnej zostanie opracowana dokumentacja projektowa, pozwalająca na ubieganie się o dotacje zewnętrzne. Osiedle również w tym roku wzbogaci się o 57 latarni z instalacją LED na ulicach Jagodowej, Korzennej, Poziomkowej, Kopaniny i Wysokiej. Wiceprezydent Artur Łakomiec poinformował uczestników zebrania o funkcjonowaniu „Portalu Mieszkańca”” oraz przywilejów z „Ostrej Karty”. Budująca dla osiedlowego samorządu była obecność na zebraniu przedstawicieli młodego pokolenia. Mieszkaniec ul. Dunalka, dziękował wiceprezydentowi A. Łakomcowi za utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, dającej młodym ludziom możliwość współpracy i kreowania polityki przyszłości. Zwrócił uwagę także na oczekiwania dotyczące rozwiązania problemów swojej ulicy.

Wśród problemów osiedla mieszkańcy wskazywali w dyskusji ubytki w nawierzchniach m.in. ulicy Orlej, potrzeby budowy kanalizacji na odcinku ul. Rzeczki, oraz budowy odcinka ulicy Dunalka, doświetlenie ulicy Jałowcowej oraz kłopoty z lewoskrętem z ulicy Targowej do drogi wojewódzkiej Nr 754.

– Pierwsze spotkanie wypadło bardzo merytorycznie, dzięki temu, iż wybrzmiały głosy wszystkich środowisk. Obok seniorów pojawiły się też młodsze pokolenia, które wyartykułowały swe potrzeby. Cenię sobie dialog taki, jak przeprowadziłem ze studentem z ul. Dunalka, który zaakcentował wprost na czym trzeba się na tym osiedlu skupić. Jesteśmy umówieni na wizję na miejscu- mówi wiceprezydent Artur Łakomiec.

Jak przyznaje włodarz miasta, ostrowiecki samorząd zamierza przygotować nowy program skierowany do Samorządowych Rad Osiedlowych, który ma być nastawiony na szeroko pojętą rewitalizację osiedli. Rozpoczęty właśnie cykl zebrań ma pozwolić na wypracowanie jego ostateczną formuły. Pewne jest, że będzie on kolejnym obok sprawdzonego „Osiedla od Nowa”.

– Teraz mamy zebrania sprawozdawcze, ale za kilka miesięcy będą już spotkania wyborcze, dlatego też chciałbym zaapelować o to, aby młode osoby wzięły udział w takich wyborach, przez co miałyby wpływ na lokalne otoczenie-akcentuje wiceprezydent Artur Łakomiec. To doskonały pierwszy krok w samorządności, który i ja przeszedłem, kiedy wróciłem do Ostrowca Świętokrzyskiego zaraz po studiach – puentuje wiceprezydent Artur Łakomiec.

W miniony piątek z przedstawicielami samorządu i Rady Osiedla spotkali się mieszkańcy osiedla „Trójkąt”. A już dziś (poniedziałek) o swoich problemach będą dyskutować na zebraniu mieszkańcy osiedla Kolonia Robotnicza. Cykl 20 zebrań sprawozdawczych samorządów osiedlowych zakończy 20 marca br. Rada Osiedla „Kamienna”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *