Radni „za” Miejskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Psychoterapii

Ostrowieccy radni jednomyślnie podjęli uchwałę intencyjną o zasadności utworzenia podmiotu leczniczego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Projekt uchwały zgłosił Klub Radnych PiS.
Na mocy uchwały radni zobowiązali prezydenta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia ośrodka. Jak czytamy, podstawowym celem Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Psychoterapii ma być działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia.
Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, przytoczonych w uzasadnieniu uchwały, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego na skorzystanie ze świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych oczekują w wielomiesięcznych, a nawet w kilkuletnich kolejkach. Jak wynika z ogólnodostępnych danych zamieszczonych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszy wolny termin dla pacjenta w ośrodku rehabilitacji leczniczej dziennej dla dorosłych to, w poszczególnych placówkach, sierpień 2026 r. oraz listopad 2028 r. Łączna liczba pacjentów oczekujących w obydwu placówkach wynosi 519 osób. W zakresie zaś fizjoterapii ambulatoryjnej pierwszy wolny termin w zależności od konkretnej placówki przypada od lipca 2025 r. aż do stycznia 2026 r. Łączna zaś liczba pacjentów oczekujących wynosi 3 180 osób. W przypadku zaś możliwości skorzystania ze świadczeń oferowanych przez poradnię psychologiczną, pierwszy wolny termin dla pacjentów dorosłych przypada w sierpniu 2024 r., natomiast brak jest poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
Zdaniem pomysłodawców uchwały utworzenie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Psychoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim pozwoli na poprawę efektywności opieki zdrowotnej i jakości  świadczonych usług medycznych, zapewnienie bezpieczeństwa i lepszej dostępności do bezpłatnych świadczeń medycznych dla ostrowczan.
– Jesteśmy za każdą inicjatywą wspierającą zdrowie i ułatwiającą dostęp do specjalistów w każdej dziedzinie – mówiła podczas sesji wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Joanna Pikus. -O tym, jak ważne jest zdrowie i życie ludzkie mówiliśmy nie raz i to właśnie nim udało się zrealizować wiele działań prozdrowotnych: szczepienia, program „Nie nowotworom u dzieci”, czy liczne dofinansowania na rzecz szpitala ze strony Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a także wszelkie działania realizowane przez organizacje pozarządowe tj. badania profilaktyczne.
Wiceprzewodnicząca przypomniała, że od 2022 roku PCPR, które prowadzi wraz z partnerami tj. Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną oraz Centrum Rozwoju Lokalnego, szpitalem organizuje spotkania, konferencje i warsztaty dot. zdrowia psychicznego. Co do zabiegów rehabilitacyjnych MOSiR prowadzi już takowe, choć są one płatne.
– Aby mieszkańcy mieli dostęp bezpłatny przygotowywany jest program polityki zdrowotnej, który pozwoli na skierowanie na ten cel środków z budżetu gminy, a nie z NFZ. W przypadku tworzenia nowego podmiotu, z moich informacji szansa na finansowanie z NFZ na tę chwilę wydaje się mało realna- mówiła Joanna Pikus.
Uchwały dotyczące zdrowia zawsze łączyły radnych, akcentowali przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda- Dudek i radni Karol Wójcik oraz Kamil Stelmasik.
– W tegorocznym budżecie wydatki samorządu zamykają się kwotą 2,2 mln zł, ale aż 2 mln. przeznaczonych jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii- mówi radny Mateusz Czeremcha. Więc nie są to środki służące ogółowi społeczeństwa. Pozostała kwota 200 tys. zł jest jedynie kroplą w morzu potrzeb.
Po dyskusji radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *