„Broniewski” organizatorem Olimpiady o Wynalazczości

W murach III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się okręgowy etap Olimpiady o Wynalazczości, w którym udział wzięli reprezentanci pięciu szkół z województwa świętokrzyskiego. O miano najlepszych walczyli: gospodarze olimpiady uczniowie III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawiciele II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach, VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie oraz I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach.

-Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test, który zawierał 30 pytań i wykonać zadania praktyczne w drugiej części – mówi dyrektor III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Robert Warda. I miejsce zajął Bartosz Przesłański uczeń I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach, II – Mikołaj Drąg uczeń II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach, a III – Mikołaj Jastrzębski uczeń VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach. Uczennice „Broniewskiego” zajęły miejsca: V – Weronika Gierczak, VI – Joanna Szewczyk, VII – Zuzanna Walas. Drużynowo uczennice „Broniewskiego” zajęły II miejsce.

Jak podkreśla dyrektor III LO im. Wł. Broniewskiego, Robert Warda, w murach szkoły odbyło się już 5 etapów okręgowych i 2 etapy centralne Olimpiady o Wynalazczości.

-Od tego roku etap okręgowy będzie już zawsze organizowany w naszej szkole z uwagi na to, że zostałem poproszony, aby stworzyć u nas komitet okręgowy olimpiady, którego zostałem przewodniczącym na całe województwo świętokrzyskie – podkreśla dyrektor R. Warda. Moim zadaniem jest organizacja tej olimpiady, jak i innych olimpiad innowacji technicznych. Te trzy osoby, które przeszły do finału centralnego, zmierzą się 15 marca on-line z testem, który ewentualnie da im przepustkę do kontynuacji etapu centralnego w Nisku.

W jury Olimpiady o Wynalazczości zorganizowanej w „Broniewskim” zasiedli: z Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie prezydent Stanisław Janowczyk, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Beata Rymarczyk, rzecznik patentowy Adam Bogacz. Prelekcje wygłosiła inspektor Izabela Wojarska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *