„Rozwój Lokalny” dzięki funduszom norweskim

W gościnnych wnętrzach Ostrowieckiego Browaru Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”, który został dofinansowany od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 -2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021.

Oprócz gospodarzy wzięli w niej udział również goście ze Stalowej Woli, Starachowic, a także norweskiego miasta Sogndal, które było partnerem Ostrowca Świętokrzyskiego w realizacji projektu.

Na widowni zasiedli m.in. Arkadiusz Bąk- przewodniczący Sejmiku Województwa, Artur Łakomiec i Krzysztof Kowalski – wiceprezydenci Ostrowca Świętokrzyskiego, Marcin Gołębiewski- wiceprezydent Starachowic, Irena Renduda- Rudek- przewodnicząca Rady Miasta, Marta Woźnicka – Kuzdak – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Agnieszka Rogalińska – członek zarządu powiatu, Małgorzata Sobieraj- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Grzegorz Kaczmarek – ekspert i doradca ze Związku Miast Polskich, Arleta Siwek – naczelnik Wydziału Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej, Ingrid Annette Kristiansen wraz z całą norweską delegacją z miasta Sogndal.

– Projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” był doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, a zdobyte tą drogą doświadczenia wpłyną na poprawę życia naszych mieszkańców w różnym wieku – uważa wiceprezydent Artur Łakomiec. Praca, mieszkanie i dobry klimat miejsca to główne czynniki jakie musimy spełnić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszego miasta, albo chcieli do niego wracać. Będziemy to konsekwentnie realizować.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Arkadiusz Bąk, zaapelował głównie do młodych ludzi, aby rozwijali nasz region. Z kolei Ingrid Annette Kristiansen podziękowała za wyjątkowy czas przy wspólnej realizacji projektu i zadeklarowała gotowość do dalszej współpracy.

Jednych z ważniejszych elementów konferencji była prezentacja dokonań zrealizowanych w Starachowicach, Stalowej Woli i Ostrowcu Świętokrzyskim w oparciu o środki norweskie.

Wiceprezydent miasta Starachowice Marcin Gołębiowski mówił m.in. o powstaniu Centrum Kreatywności, Eko Szkole, czy przygotowaniu dokumentacji pod budowę trzech bloków z 36 mieszkaniami.

Prezentację „Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania” przedstawiła Arleta Siwek – naczelnik Stalowowolskiego Centrum Aktywności Lokalnej, koordynator projektu. Ona z kolei mówiła m.in. o „Akademii Przemysłu 4.0” w ramach, której opracowano materiały dydaktyczne i przeprowadzono zajęcia dla blisko 1.200 osób, zadaniu OKO, czyli powołaniu Ośrodka Kształcenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych DRONÓW. O głównych założeniach projektu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mówił Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju. Usłyszeliśmy więc m.in. o: Ostrowieckim Integratorze Edukacji i Przedsiębiorczych, Akademii Współczesnego Juniora, Akademii Młodego Przedsiębiorcy, programie lojalnościowym OstraKarta, opracowaniu i wydrukowaniu monografii miasta, utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta, Portalu Mieszkańca, czy dostosowaniu placów zabaw i miejsc użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Ostrowiec Świętokrzyski, ale i Starachowice i Stalowa Wola potrzebują wsparcia, bo zostały one zaliczone do grupy miasta, które tracą swe funkcje- mówi Grzegorz Kaczmarek reprezentant Związku Miast Polskich, który był doradcą w realizacji projektu. Większość małych i średnich miast w naszym kraju ma problemy z depopulacją, która wyraża się przez ubywanie głównie młodych mieszkańców. Składają się na to bardzo trudne do regulacji procesy demograficzne, ale także i procesy kulturowe, czy ekonomiczne. Ten projekt był nastawiony na aktywizacje społeczeństw lokalnych, ze szczególnym naciskiem na ludzi młodych. Dziś podsumowując go pokażemy, że młodzież jest wspaniała. Wyzwolenie energii młodego pokolenia pokazuje, że takie działania mają sens i przynoszą nie tylko wymierne, inwestycyjne efekty.

Ekspert Związku Miast Polskich, Grzegorz Kaczmarek, przedstawił wyniki badań „Miasto jako miejsce do życia – Młodzieży portret własny”. Łącznie Związek Miast Polskich przebadał ponad 30 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych ze Starachowic, Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Według analiz głównymi czynnikami skłaniającymi młodzież do pozostania w mieście są czynniki społeczne: więzi rodzinne, relacje z przyjaciółmi i znajomymi, możliwości komunikacji ze światem, oraz niektóre walory małych miast. Jako powody skłaniające do opuszczenia miasta wymieniane są deficyty związane z przyszłą pracą, zarobkami, edukacją, niektórymi usługami, utrudnionymi warunkami przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego.

Wyniki badań były świetną okazją do dyskusji na temat wspierania młodzieży, kreowaniu postaw obywatelskich i przedsiębiorczych oraz problemach depopulacji.

Podsumowaniem konferencji była wspólna prezentacja trzech Młodzieżowych Rad Miast. Stanisław Krasowski ze Stalowej Woli opowiedział o trudnościach jakie napotkała Młodzieżowa Rada podczas pracy nad wspólnymi projektami. Klaudia Chamera i Olga Cukierska ze Starachowic opowiedziały o innowacyjnych metodach wykorzystywanych w celu zaangażowania młodych ludzi na rzecz lokalnej społeczności. Liva oraz Emma z Norwegii wymieniły korzyści płynące ze współpracy pomiędzy młodymi liderami społecznymi. Armando Malesza oraz Julia Skowron z Ostrowca Świętokrzyskiego podsumowali kilkumiesięczną działalność Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”, realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” przewiduje strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej edukacji, ochrony środowiska oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekt ma także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Artur Łakomiec, wiceprezydent miasta: Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”. Dzięki funduszom norweskim udało się nie tylko zrealizować wiele ważnych inicjatyw, ale miały one też istotny wpływ na rozwój współpracy między Polską, a Norwegią oraz na budowanie relacji między społecznościami obu krajów.

Fot. Stanisław Dunin -Borkowski

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “„Rozwój Lokalny” dzięki funduszom norweskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *