Więcej pieniędzy na szkolenia

W przyszłym roku powiatowe urzędy pracy otrzymają więcej pieniędzy na szkolenia.
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą mogli skorzystać lokalni przedsiębiorcy, czerpiąc środki na dofinansowanie kształcenia pracowników.
W poprzednich latach po pieniądze z funduszu ustawiała się zazwyczaj długa kolejka. Pracodawcy chętnie występowali o te środki, m.in. firmy transportowe i przewozowe, które organizowały szkolenia i kursy dla kierowców. W gronie firm korzystających z KFS były też średnie i większe zakłady produkcyjne z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i Kunowa. Technologie zmieniają się, zakłady kupują nowe linie technologiczne, maszyny i urządzenia, dlatego pracownicy muszą się uczyć, poszerzać swoją wiedzę. Urzędy pracy finansowały koszty szkoleń, które miały na celu podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności i uprawnień.
W 2019 r. na szkolenia i kursy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego województwo świętokrzyskie otrzyma aż 5,5 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż w kończącym się roku. Zarząd Województwa podzielił już te środki na poszczególne powiaty w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie oraz liczbę podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie danego powiatu.
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować nie tylko kursy i szkolenia, ale także studia podyplomowe, egzaminy, a nawet badania lekarskie czy badania psychologiczne (kierowcy, maszyniści, operatorzy maszyn budowlanych). Firmy, zatrudniające do 9 pracowników, mogą liczyć na dofinansowanie ze środków KFS w wysokości 100 proc. kosztów szkolenia, kursu czy egzaminu. Pozostałe firmy – na 80 proc. wsparcie, przy czym kwota dofinansowania nie może przekraczać 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Warto podkreślić, że z tej formy podnoszenia kwalifikacji mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale również sami pracodawcy. Priorytetem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r. będzie wsparcie kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych, a także wsparcie osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub są zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *