Sienkiewiczowskie prosi o kolejne inwestycje

W ODK mieszkańcy zebrali się na corocznym zebraniu Rady Osiedla Sienkiewiczowskie. Spotkanie poprowadził przewodniczący rady Mariusz Łata, który przybliżył zadania wykonane w mijającej kadencji rady osiedla.
Podkreślił, że problemy i potrzeby osiedla przedstawiane zawsze były na forum Rady Miasta oraz we wszystkich spotkaniach z władzami miasta, a także zarządem OSM. W zebraniu udział wziął wiceprezydent miasta Piotr Dasios i pracownicy jednostek podległych samorządowi gminnemu i powiatowemu.
-Wśród wniosków, które złożyli mieszkańcy osiedla, jest ponadto m.in. budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wspólnej na wysokości ODK oraz modernizacja skweru za blokiem Sienkiewicza 82 ? adaptacja nieczynnej fontanny, stworzenie miejsc parkingowych dla osób korzystających z pobliskiej Poczty, przychodni, apteki, wykonanie placu zabaw dla dzieci- wyliczał M. Łata. Modernizacja oświetlenia na terenie osiedla. Dalsza modernizacja terenu Parku Jordanowskiego przy ul. Kopernika, ze zwróceniem szczególnej uwagi na plac boiska asfaltowego, którego stan techniczny wyklucza jego funkcjonowanie.
Mieszkańcy proszą także o utwardzenie łącznika ulic Orzeszkowej i Matejki, modernizację kanalizacji w osiedlu, opracowanie koncepcji miejsc parkingowych przy bloku i Kochanowskiego 9 oraz 10, a także zwrócenie uwagi na estetykę i sprzątanie liści oraz śmieci na terenie osiedla. Na liście wniosków znalazła się również poprawa estetyki altan śmietnikowych.
-Po raz kolejny w historii Rady Osiedla mogliśmy skorzystać z programu przedstawionego przez prezydenta ?Osiedle od Nowa?- mówił M. Łata. Zakupione zostało 6 ławeczek i 4 stojaki rowerowe, a także urządzenia zabawowe dla dzieci.
Rada Osiedla zgłosiła swój projekt do Budżetu Obywatelskiego, dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego. Niestety zadanie to nie uzyskało odpowiedniej do realizacji liczby głosów. Za to projekt zgłoszony w partnerstwie z Radą Osiedla Ludwików na doposażenie w urządzenia rekreacyjne Parku przy ul. Kopernika w ramach zadania ?Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki? uzyskał poparcie mieszkańców i został zrealizowany.
Jak podkreślił M. Łata dobrze zostało przyjęte utworzenie w budynku byłej szkoły nr 4 Centrum Aktywności Obywatelskiej, gdzie siedziby posiada kilkanaście organizacji i stowarzyszeń. W budynku funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu Senior ? Wigor, a także Bar Mleczny Czwórka.
-Problemem osiedla, z którym mieszkańcy borykają się coraz częściej, są osoby, które swym zachowaniem zmniejszają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich dzieci- usłyszeli zebrani. To osoby nocujące w klatkach schodowych, piwnicach, przeszukujące wiaty śmietnikowe, wyczekujące przed sklepem, wyłudzające pieniądze, czy też nieletni i młodzież spędzający bez opieki czas w sposób zagrażający bezpieczeństwu, ale i w demoralizujący pozostałych mieszkańców. Konieczne jest zwiększenie liczby patroli zwłaszcza w godzinach wieczornych, ale i dopołudniowych w szczególnie newralgicznych miejscach, okolice sklepów, przystanków, placów zabaw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *