Powinno być łatwiej o pracę

Sytuacja większości ostrowieckich firm jest stabilna.
Blisko 80 proc. ankietowanych przedsiębiorców określa sytuację swoich zakładów i przedsiębiorstw jako dobrą.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozesłał jesienią ubiegłego roku ankietę do lokalnych pracodawców. Pytania w ankiecie dotyczyły oceny rynku pracy oraz planów zatrudnienia. W pewnym sensie dotyczyły one również kondycji tych firm, bowiem zamierzenia kadrowe są pochodną ich kondycji ekonomicznej i planów rozwojowych. Badaniami objęto dość liczną grupę przedsiębiorców. Ocenami podzieliło się z urzędem pracy ponad 300 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu ostrowieckiego.
Blisko 80 proc. ankietowanych określa sytuację swoich firm jako dobrą. Aż dwie trzecie pracodawców myślało o zwiększeniu zatrudnienia w 2019 r. Takie plany miały głównie firmy handlowe oraz firmy z branży budowlanej. Zatem pomimo wielu barier nasi przedsiębiorcy jakoś sobie radzą, rozwijają własne firmy i optymistycznie patrzą w przyszłość.
Wśród pozytywnych aspektów ogólnej sytuacji przedsiębiorcy wymieniali możliwość korzystania z funduszy unijnych, w tym z programów realizowanych przez urzędy pracy, łatwiejszy dostęp do środków na unowocześnienie i rozwój firm oraz dobrą koniunkturę gospodarczą. Mówiąc o negatywnych aspektach obecnej sytuacji, zwracali uwagę na niedostosowanie szkolnictwa zawodowego do specyfi ki lokalnego rynku pracy i potrzeb gospodarki.
Lokalni przedsiębiorcy oceniali rynek pracy jako coraz trudniejszy. Wskazują na rosnące koszty zatrudnienia czy też utrzymania pracownika oraz coraz większe kłopoty z pozyskaniem odpowiednio przygotowanych kandydatów do pracy. Od kandydatów oczekują przede wszystkim doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Pozyskanie przygotowanych pracowników jest jednak coraz trudniejsze, dlatego firmy inwestują w młodych pracowników. Jeśli taki pracownik wykazuje się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, wtedy pracodawca wiąże z nim plany na przyszłość. Finansuje szkolenia i kursy zawodowe, dzięki którym może on zdobyć wymagane umiejętności i uprawnienia.
Gdyby pokusić się o listę pracowników o specjalnościach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców z powiatu ostrowieckiego, to na pierwszym miejscu byłby sprzedawca – kasjer. Prawdopodobnie w placówkach handlowych ma miejsce największa płynność kadr. W miejsce zamykanych sklepów lub pawilonów pojawiają się nowe. Poszukiwani są też magazynierzy. Z kolei fi rmy produkcyjne i budowlane czekają na: spawaczy, elektryków, kierowców, operatorów maszyn i urządzeń oraz przedstawicieli różnych specjalności niezbędnych dla sektora budowlanego.
-Nas cieszy przede wszystkim coraz lepsza ocena przedsiębiorców, dotycząca współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy ? podkreśla Paweł Guliński, autor ankiety. – Właśnie dzięki takim badaniom poznajemy oczekiwania i potrzeby firm. Dysponując taką wiedzą, możemy je skuteczniej wspierać. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się też odsetek badanych, którzy nie mają problemów z dotarciem do informacji o działaniach naszego urzędu.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Powinno być łatwiej o pracę

 • 5 lutego 2019 at 10:02
  Permalink

  W takim razie wracam z Warszawy do pracy za najniższa

  Reply
 • 5 lutego 2019 at 12:05
  Permalink

  jeleni za minimu trudno znaleźć ,kierowca za 1600 zł będzie frajerowi robił-niech sobie sam zakasze rękawy i za kółko siada.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *