Urząd doposaży ponad 120 stanowisk pracy

W dniu 4 marca br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej. Pierwszego dnia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożyło wnioski aż 37 osób.
-Zainteresowanie naszych mieszkańców tą formą wsparcia jest bardzo duże ? ocenia Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Wszystkim nam zależy, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą.
W ubiegłym tygodniu pracownicy urzędu sprawdzali wnioski. Niektóre nie spełniały wymogów formalnych i trzeba było je uzupełnić. W najbliższych dniach wydane zostaną decyzje. Urząd pracy cały czas przyjmuje wnioski o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dyrektor podkreśla, że na ten cel zarezerwowano sporą kwotę. Z dofinansowania działalności gospodarczej powinno skorzystać w tym roku co najmniej sto osób.
Na początku marca br. zakończył się z kolei nabór wniosków składanych przez pracodawców o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia miejsc pracy. Inwestycje takie wspierane są obecnie w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawcy z powiatu ostrowieckiego złożyli na przełomie lutego i marca br. ponad siedemdziesiąt wniosków. Za pieniądze z funduszu europejskiego chcą przygotować 125 stanowisk.
-Powstaną miejsca pracy w różnych sektorach lokalnej gospodarki ? podkreśla Małgorzata Stafijowska. -Najwięcej w usługach i w przemyśle, ale nasi pracodawcy zamierzają również doposażyć stanowiska w handlu.
W ostatnich miesiącach Powiatowy Urząd Pracy poprawił komunikację z pracodawcami. Do lokalnych firm szybciej docierają informację o programach realizowanych przez urząd i ofertach. Widać już, że ta lepsza współpraca przynosi efekty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *