300 tys. zł na szkolenia

Od dnia 8 kwietnia będzie można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wnioski na dofinansowanie, m.in. kursów zawodowych, szkoleń i studiów podyplomowych.
W poprzednich latach środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne rozchodziły się błyskawicznie. Pomagały one pracodawcom w utrzymaniu zatrudnienia w deficytowych zawodach, zaś pracownikom w rozwoju zawodowym i utrzymaniu się na rynku pracy. Można się więc spodziewać, że pieniądze z krajowego funduszu zostaną szybko i z korzyścią wykorzystane.
-W tym roku dysponujemy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotą 526 tys. zł na kształcenie ustawiczne. Jest to kwota wyższa niż w roku poprzednim. Zapraszam wszystkich pracodawców, szczególnie przedsiębiorców, do składania wniosków i skorzystania z tych środków ?mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Część tych środków urząd przekazał pracodawcom i firmom w pierwszym kwartale roku. Pozostało jeszcze 300 tys. zł. na podwyższenie kwalifikacji i uzyskanie nowych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na dofinansowanie kursów zawodowych, specjalistycznych, zakończonych egzaminami, szkoleń, studiów podyplomowych pracowników lokalnych firm, ale mogą z nich również skorzystać pracodawcy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przekazało urzędom pracy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako tegoroczne priorytety, uznało: dofinansowanie kształcenia w zawodach deficytowych na lokalnym rynku, kształcenie osób nie posiadających świadectwa dojrzałości, zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz osób po 45 roku życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *