64 nowe miejsca pracy

Każdy z pracodawców, którzy w maju br. złożyli wnioski o refundację kosztów związanych z utworzeniem lub doposażeniem nowego stanowiska, otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy środki na przygotowanie przynajmniej jednego miejsca pracy. Zamiast planowanych 34 nowych stanowisk, powstaną 64 miejsca pracy.
Decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków, podjęła w ubiegłym tygodniu Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. Urząd pracy zaplanował w tym roku trzy terminy przyjmowania i realizacji wniosków dotyczących utworzenia, bądź doposażenia nowych miejsc pracy. Po majowym terminie, w którym przeznaczono środki na refundację kosztów przygotowania 34 miejsc, urząd miał przyjmować wnioski także w sierpniu br. i przekazać pracodawcom pieniądze na kolejne nowe stanowiska. Postanowiono jednak ?wydać? w maju wszystkie środki zaplanowane na 2019 r.
-Wnioski przyjmowaliśmy od 6 do 10 maja. Przeznaczyliśmy w tym terminie środki na utworzenie 34 nowych miejsc pracy Zainteresowanie pracodawców tą formą wsparcia było bardzo duże. Wpłynęły do nas 64 wnioski na ponad sto nowych miejsc pracy ? mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. ?Wnioski były bardzo ciekawe, pracodawcy planowali nowe stanowiska, głównie w produkcji i w usługach. Szkoda, aby te pomysły nie zostały wdrożone. Uznaliśmy, że warto wesprzeć planowane przedsięwzięcia i zwróciliśmy się do pani starosty o uruchomienie środków z funduszu pracy, pozostawionych na drugą połowę roku. Wszyscy pracodawcy, których wnioski złożone w maju spełniły wymogi formalne, mogą liczyć na refundację środków na przynajmniej jedno nowe stanowisko.
Urząd pracy odwołuje kolejny termin (od 5 sierpnia br.) składania wniosków na wyposażenie bądź doposażenie nowym miejsc pracy, do momentu przyznania dodatkowych środków z rezerwy rządowej. Starostwo powiatowe przygotowuje wniosek do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej o dodatkowe środki z funduszu pracy na refundację kosztów przygotowania nowych miejsc pracy.
W tym roku powstaje sporo nowych miejsc w produkcji. Lokalne firmy poszukują i zatrudniają operatorów maszyn i urządzeń, mechaników, elektryków, monterów konstrukcji, hydraulików, pracowników odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie urządzeń. Wśród poszukiwanych ostatnio na lokalnym rynku specjalności zwraca uwagę projektant terenów zielonych i ogrodów.
Pracodawca, który zatrudni na utworzonym stanowisku osobę bezrobotną, może liczyć na refundację kosztów przygotowania stanowiska pracy w kwocie do 20 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *