Dzięki środkom unijnym powstały nowe miejsca pracy

Unijne wsparcie umożliwiło przygotowanie 170-osobowej grupy bezrobotnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, w okresie dwóch lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 przygotowała 170?osobową grupę osób bezrobotnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z tych, którzy zarejestrowali własną działalność gospodarczą, dobrze radzi sobie na rynku i rozwija swoje biznesy.

Kamil Ruszkowski uruchomił Studio Nagrań Dżwiękowych BAZA

Projekt Twoja Firma II, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą ponad 8 mln zł, adresowany był do mieszkańców trzynastu powiatów i 63 gmin w województwie świętokrzyskim. Aktywizacją zawodową objęto osoby bezrobotne po 29 roku życia z obszarów wiejskich, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy: z niepełnosprawnościami (15 osób), długotrwale bezrobotnych (50 osób), nisko wykwalifikowanych (50 osób) oraz odchodzących z rolnictwa, bądź członków ich rodzin.

Katarzyna Wójcik otworzyła Biuro Rachunkowe PLUSIK

-Projekt rozpoczęliśmy we wrześniu 2017 roku. Do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przygotowaliśmy 170 osób ? mówi Agnieszka Kaczmarska, kierownik projektu. Osoby, objęte projektem, uczestniczyły w 30-godzinnym szkoleniu grupowym na temat przedsiębiorczości. Następnie zdobywały wiedzę w szkoleniach indywidualnych, które pomogły im w napisaniu i złożeniu biznesplanu. Na podstawie tych biznesplanów wyłoniona została grupa osób, które otrzymały jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 25 tys. zł. Ponadto uczestnicy projektu otrzymywali wsparcie pomostowe, wypłacane przez 12 miesięcy w kwocie 1.600 zł. Z kolei po zarejestrowaniu własnej działalności beneficjenci projektu mogli liczyć na 5 godzin nieodpłatnego doradztwa prawno -finansowego.
Na wsparcie szkoleniowo-doradcze złożyło się także doradztwo w zakresie przygotowania skutecznego biznesplanu, podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości w mikroprzedsiębiorstwie i biznesu internetowego.

Projekt realizuje Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

-Przez rok od podpisania umowy monitorujemy działalności gospodarcze i jesteśmy w stałym kontakcie z uczestnikami projektu ? dodaje Agnieszka Kaczmarska. ?Większość beneficjentów naszego projektu, po roku od zarejestrowania, nie tylko utrzymuje rozpoczętą działalność, ale ją dodatkowo rozwija. Niektóre nowe firmy są już znane w środowisku, choćby studio nagraniowe, biuro rachunkowe czy sklep z częściami motoryzacyjnymi. Uczestnicy projektu prowadzą na terenie województwa świętokrzyskiego firmy budowlane, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy, sprzedaż internetową. Pokonały już trudności, są aktywne zawodowo i mają ciekawe plany na przyszłość.
Marszałek województwa świętokrzyskiego ? Andrzej Bętkowski nie ma wątpliwości, że unijne wsparcie przeznaczone na aktywizację zawodową, to dobrze wydane pieniądze.
? Cieszy szczególnie fakt, iż osoby, które do tej pory pozostawały bez pracy, decydują się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Nie tylko same znajdują zatrudnienie, ale i stają się pracodawcami, tworząc nowe miejsca pracy – mówi marszałek.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.