30-lecie Klubu Literackiego “Aspekt”

We wnętrzach Ostrowieckiego Browaru Kultury piszący i fascynaci poezji świętowali 30-lecie Klubu Literackiego „Aspekt”.
Uroczystość rozpoczęła się występem Bożeny Gniazdowskiej, która przybliżyła licznie zebranej publiczności wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Niektórzy lubią poezję”. Wokalnie jubileusz uświetniła Iga Klepacz, podopieczna Ryszarda Góry z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Oficjalnego otwarcia rocznicowego spotkania dokonała prezes Klubu Literackiego „Aspekt”: Aneta Pierścińska – Maruszewska wraz z wiceprezydentem miasta Piotrem Dasiosem oraz dyrektorem Ostrowieckiego Browaru Kultury Jackiem Kowalczykiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: była prezes klubu Zofia Walas, reprezentacja MCK w Skarżysku -Kamiennej, przedstawiciele kieleckiego środowiska literackiego na czele z prezesem Związku Literatów Polskich Stanisławem Nyczajem, artysta Tadeusz Kurek, Szymon Lada, Bogumił Wtorkiewicz, Chór Ad Libitum, UTW, młodzież ze PSP Nr 4 i z LO im. Wł. Broniewskiego, w których działają sekcje literackie.
-Klub literacki “Aspekt” powstał w lipcu 1989 r. Opiekę nad klubem objęło Miejskie Centrum Kultury, które udostępniło również pomieszczenie – historię klubu przybliżyła prezes klubu A. Pierścińska -Maruszewska. Przez krótki okres siedziba „Aspektu” mieściła się w byłym Klubie Technika, a potem w PAKS-ie przy ulicy Iłżeckiej. Klub zrzeszał ludzi w różnym wieku, najmłodsza uczestniczka Marta Kurek miała 9 lat. Przez 30 lat zmieniali się prezesi klubu, jego członkowie, ale idea pozostała wciąż ta sama – zrzeszamy ludzi, dla których prawdziwą pasją jest pisanie i którzy umieją dzielić się tą pasją z innymi.


Wiceprezydent P. Dasios podziękował członkom klubu za szerzenie poezji szeroko rozumianej kultury słowa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
-Grupa wrażliwych osób prezentujących świat swoich emocji za pomocą różnych form literackich związała się przed laty z MCK, z którym do dziś jest kojarzona- usłyszeli zebrani od wiceprezydenta Piotra Dasiosa. 30 lat to czas, podczas którego twórczość poszczególnych autorów ewaluowała zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak i formę wyrazu. Wspólne spotkania, dyskusje oraz wieczorki autorskie w ciągu trzech dekad trwale wpisały się w pejzaż kulturowy Ostrowca Świętokrzyskiego, a dokonania stały się wizytówką naszego miasta na literackich salonach województwa świętokrzyskiego.
Poeci „Aspektu” są przede wszystkim aktywni i widoczni w mieście. Spotkania z poezją weszły tutaj na stałe w kalendarz imprez. Cieszę się, że słowo pisane, któremu tak trudno przebić się w dzisiejszym świecie, ma swoich orędowników. Życzę kolejnych osiągnięć, tomików wierszy oraz wydawnictw pisanych prozą i jak najlepszego odzewu ze strony odbiorców. Zachęcam do dialogu z najmłodszym pokoleniem, które jest naszą przyszłością prezentacji państwa dorobku w szkołach i przedszkolach. Do słów wiceprezydenta dołączył się także dyrektor Ostrowieckiego Browaru Kultury Jacek Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił duże uznanie dla członków klubu. Podziękował za tworzenie polskiej poezji i dzielenie się nią z innymi.
Dotychczasowymi prezesami „Aspektu” byli: Jerzy Stokłosa, Jarosław Gryz, Krystyna Kozieł, Elżbieta Chuchmała, Zofia Walas, obecnie Aneta Pierścińska -Maruszewska. Warto dodać, że „Aspekt” współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich, gościł wielu artystów, m. in. pisarza Zbigniewa Masternaka, czy poetę, pisarza i krytyka literatury – Stanisława Rogalę. Członkowie „Aspektu” publikują na łamach wielu regionalnych i ogólnopolskich czasopism, wydają przede wszystkim wiersze własnym sumptem lub przy wsparciu finansowym MCK. Wielu z nich otrzymało nagrody na rozmaitych konkursach. Liderką jest Bożena Gniazdowska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *