Ankiety do pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozesłał ankiety do 350 lokalnych firm z zapytaniem o ich plany i potrzeby kadrowe.
Ponad dwieście firm odpowiedziało na to pytanie. Jak co roku późną jesienią, w ankiecie, którą urząd pracy skierował do pracodawców z powiatu ostrowieckiego, zawarta została prośba o sprecyzowanie planów dotyczących rozwoju firmy oraz o przyszłoroczne zamierzenia w sferze zatrudnienia. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej i wielu inwestycji, a tym charakteryzowały się ostatnie dwa lata, większość pracodawców zwiększała zatrudnienie. W ankiecie znalazły się też pytania o powody planowanego wzrostu zatrudnienia oraz najczęstsze przyczyny zwolnień. Urząd chciał wiedzieć, na jakie trudności natrafiają firmy przy naborze pracowników, pytał o metody poszukiwań kandydatów do pracy, a także sondował, na jakie czynniki zawodowe i osobowościowe zwracają uwagę przy naborze. Były też pytania o oczekiwania wobec urzędu i o formy wsparcia.
Jak wiadomo, urzędy pracy realizują rządowe i unijne programy społeczne. Dysponują szerokim wachlarzem instrumentów wsparcia lokalnych firm, od współfinansowania szkoleń i kursów zawodowych, po staże, refundacje części wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, doposażenie stanowiska pracy itp. Dużą popularnością oprócz stażu zawodowego cieszą się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na poszerzanie kwalifikacji zawodowych, dostosowanie posiadanych umiejętności do wyzwań w dziedzinie nowych technologii, informatyki itp.
-Wysłaliśmy ankiety do 350 firm, w tym do wszystkich większych lokalnych zakładów. Ponad 200 pracodawców odesłało nam odpowiedzi, co jest ilością rekordową ? podkreśla Paweł Guliński, pośrednik pracy ds. kontaktów z pracodawcą. ? Świadczy to o coraz lepszej współpracy z lokalnymi pracodawcami. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mieć pełny obraz rynku i wiedzę dotyczącą oczekiwań środowiska.
W ostatnich tygodniach pojawiły się wyniki ogólnopolskich badań ankietowych, dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy. Publikują je organizacje pracodawców i instytucje monitorujące procesy gospodarcze. Na ich podstawie można powiedzieć, że zaczyna się zmieniać sytuacja na rynku. Średnie i małe firmy ostrożnie kreślą swoje plany rozwojowe, a zatem i kadrowe. Autorzy ogólnopolskiego raportu podkreślają, że zaledwie 6 proc. ankietowanych firm zamierza zwiększyć w najbliższym czasie zatrudnienie. Wszystko wskazuje, że w przyszłym roku nie będzie już tylu ofert pracy. Czy nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika ? zobaczymy. Specjaliści rynku pracy przewidują, że nie będzie już tak łatwo zmienić pracę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *