Mamy 3.895 bezrobotnych

Bezrobocie w powiecie ostrowieckim na przełomie starego i nowego roku było najniższe od lat.
W rejestrze bezrobotnych znajduje się blisko pół tysiąca osób mniej niż na początku poprzedniego roku.
Z 3.895 mieszkańców powiatu zarejestrowanych w urzędzie pracy, połowa to osoby długotrwale bezrobotne, które mimo poprawy koniunktury na rynku, licznych ofert, nie mogą na dłużej związać się z żadną firmą. Przyczyny są różne. Część z tych osób nie ma kwalifikacji lub nie może znaleźć odpowiedniej pracy w zawodzie, w którym kiedyś pracowali. Oferty zatrudnienia, jakie oni otrzymują, nie odpowiadają im.
Najważniejsze jednak, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły zawodowe czy studia, wchodzą na rynek pracy i bez problemu znajdują zatrudnienie. Większość absolwentów może realizować swoje plany zawodowe i życiowe. Nie powinni mieć problemów także w tym roku, choć przedstawiciele firm pośrednictwa pracy studzą nastroje. Przewidują, że na rynku będzie mniej propozycji pracy, a więc poszukujący zatrudnienia nie będą już mogli przebierać w ofertach.
Eksperci uważają, że sytuację taką kształtować będą dwa podstawowe czynniki: hamowanie gospodarki, zwłaszcza inwestycji oraz wyższe koszty działalności firm, w tym przede wszystkim pracy. Wyższa płaca minimalna spowoduje, że pracodawcy nie będą już tak chętnie zatrudniać nowych pracowników i będą szukać oszczędności na etatach. Eksperci uspokajają jednak pracowników niektórych branż, m.in. informatycznej, budowlanej, energetycznej. Oni nie powinni zauważyć zmian na rynku pracy.
Zdaniem przedstawicieli największych polskich firm, zajmujących się rekrutowaniem pracowników, w tym roku nie zmniejszy się zapotrzebowanie na informatyków, logistyków, przedstawicieli budownictwa, a więc techników budowlanych, majstrów, murarzy, zbrojarzy, pracowników robót wykończeniowych, a także na elektryków, spawaczy, ślusarzy, operatorów maszyn CNC, itp. Wszyscy podkreślają też możliwości, jakie otwierają się przed przedstawicielami nowych specjalności, m.in. przed monterami i technikami urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej. Takich fachowców będzie szukał rynek.
W tym momencie wyraźnie widać, jak ważną rolę odgrywa szkolnictwo zawodowe. Dobrze ukierunkowane szkoły zawodowe dają młodzieży już na starcie przewagę na rynku pracy. Słowa uznania należą się samorządom powiatowym, a także dyrektorom oraz kierownikom kształcenia zawodowego lokalnych szkół zawodowych, które zaoferowały młodym mieszkańcom powiatu ostrowieckiej i opatowskiego naukę w przyszłościowych specjalnościach.
W Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim i ZS w Ożarowie {w popularnej ?Skłodowskiej?) od kilku lat młodzież kształci się w technikum o specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci technikum będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. W nasz ych szko łach zawodo – wych właśnie rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
W Zespole Szkół w Ożarowie, w styczniu do egzaminu zawodowego przystąpiło blisko sto osób, m.in. w takich zawodach, jak technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk czy technik mechatronik.
Znany z wysokiego poziomu kształcenia Zespól Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ukończą w tym roku absolwenci klas o specjalności: technik informatyk, technik elektronik, mechatronik oraz wspomniany już technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *