O rynku pracy z przedstawicielami gmin

 W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego oraz dyrektor Małgorzaty Stafijowskiej z przedstawicielami gmin.

Omówiono m.in. sytuację bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Dyrektor PUP Małgorzata Stafijowska podziękowała jednostkom gminnym za bardzo dobrą współpracę w roku 2019 i przedstawiła ofertę Urzędu Pracy co do form wsparcia na 2020 rok. Jeśli chodzi o prace interwencyjne, to zwiększono kwotę refundacji za jeden miesiąc do 1007,06 zł. (było 861,40 zł.). W przypadku robót publicznych nastąpił wzrost refundacji do 1405,20 zł.

– Uzgodniliśmy efektywność zatrudnieniową po programach typu staż, roboty publiczne na poziomie 60% liczby osób skierowanych. Zachęcamy również gminy do korzystania z prac społecznie użytecznych. Przygotowaliśmy również dla samorządów komplet niezbędnych informacji- powiedziała dyrektor PUP.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński przekazał również w imieniu całej społeczności powiatowej życzenia dla pracowników Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *