Blisko pół miliona na szkolenia

Od 1 czerwca b.r. pracodawcy z powiatu ostrowieckiego, mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu  Szkoleniowego. Do wykorzystania jest ponad 430 tys. zł.

Fundusz szkoleniowy został utworzony kilka lat temu i był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Inicjatywę oddano bowiem samym przedsiębiorcom. Mogą oni we własnym zakresie nawiązywać współpracę z jednostkami szkoleniowymi i zlecać szkolenia lub kursy dla pracowników, którzy z racji postępu technicznego, czy też potrzeb zakładu muszą poszerzyć swoje kwalifikacje, bądź też zdobyć nowe potrzebne w samej firnie. Z dofinansowania mogą też korzystać sami pracodawcy, podejmując studia podyplomowe lub też zdobywając nowe umiejętności na przykład menedżerskie, które zaowocują rozwojem firmy.

 W tym roku na wsparcie z KFS mogą liczyć przede wszystkim matki lub też ojcowie, którzy wracają na rynek pracy po przerwie w pracy zawodowej spowodowanej opieką nad dziećmi. W uprzywilejowanej sytuacji, jeśli chodzi o przyznanie środków, będą też osoby po 45 roku życia. Na wsparcie mogą też liczyć , osoby, które chcą poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje, deficytowe na lokalnym bądź regionalnym rynku pracy i także branże kluczowe dla rozwoju regionu.

 Ze środków KFS mogą też skorzystać szkoły, jednostki szkoleniowe lub też same firmy na kształcenie instruktorów praktycznej nauki zawodu , opiekunów praktyk itp. Większość nauczycieli szkól zawodowych, instruktorów zawodu, osiągnęła wiek emerytalny.  Brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *