W Warszawie stanie Pomnik Polonii według koncepcji ostrowczanina Tadeusza Kurka

Tadeusz Kurek – ostrowiecki artysta plastyk został laureatem Międzynarodowego Konkursu Rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji Pomnika Polonii w Warszawie.

Budowa pomnika, to inicjatywa Fundacji Polonia Semper Fidelis. Koncepcja Tadeusza Kurka zakłada rzeźbę z brązu wysoką na 3,5 metra. Rzeźba umieszczona na dwumetrowym cokole obłożonym granitem symbolizować ma kobietę – Polonię, która w jednej ręce trzymać będzie kulę ziemską, a u jej stóp orła. Za główną częścią pomnika umieszczone będą na kolumnach z czerwonego piaskowca popiersia z brązu wybitnych Polaków – emigrantów.

Komitet Budowy Pomnika Polonii w Warszawie zwrócił się z apelem o rozpropagowanie wśród 20 milionów Polaków mieszkających na emigracji idei realizacji tego Pomnika i materialnego wsparcia Funduszu Budowy. Jego koszty skalkulowano na 1,2 mln zł.

Wpłaty na fundusz budowy pomnika można uiszczać na konto: Bank Pekao SA nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575  z dopiskiem: Pomnik Polonii lub w przypadku wpłat z zagranicy na konto: Bank Pekao SA ? BIC: PKOP PL PW nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem Pomnik Polonii

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *