Kto może liczyć na pracę?

Gospodarka wraca do normalności po głębokim kryzysie spowodowanym pandemią. Powoli wracają też dawne problemy rynku pracy.
Specjaliści przewidują mniejszy dopływ na rynek osób zainteresowanych podjęciem pracy. Sytuacja ta spotęguje kłopoty kadrowe wielu firm i zakładów w regionie. Analitycy rynku zauważają, że odejście na emeryturę części obecnej kadry, emigracja tysięcy młodych ludzi do większych ośrodków, gdzie można znaleźć ciekawszą i atrakcyjniejszą płacowo pracę i coraz mniej liczne roczniki osób młodych, rozpoczynających etap pracy zawodowej spowodują, jak to określają, wzrost napięcia na rynku pracy na linii popyt ? podaż. Sytuację dodatkowo skomplikuje odpływ do krajów Europy Zachodniej pracowników zza wschodniej granicy.
W ramach ubiegłorocznej, 5 już edycji badania ?Barometr zawodów?, w województwie świętokrzyskim zrealizowano 14 paneli eksperckich, w trakcie których oceniono zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach w 2020 r. Badania przeprowadzono w każdym powiecie. Oceniono 168 specjalności zawodowych, występujących najczęściej na lokalnych rynkach pracy. W zawodach zrównoważonych, czyli tych, w których liczba ofert odpowiada liczbie chętnych do podjęcia pracy, znalazło się 125 specjalności. Niedobór pracowników przewidywany jest w 28 zawodach, najwięcej od początku badania rynku pracy w naszym regionie.
Autorzy barometru wymieniają zawody, które w najbliższych latach liczyć mogą na wzrost zainteresowania ze strony środowiska i pracodawców. Dotyczyć on będzie przede wszystkim przedstawicieli zawodów medycznych, okołomedycznych i specjalistów związanych z branżą budowlaną: kierownicy budowy, murarze, stolarze, cieśle, hydraulicy, monterzy robót wykończeniowych. Dziedziny te wpisują się w strategię rozwoju naszego województwa (usługi medyczne, budownictwo). Już dziś wiele placówek medycznych w regionie odczuwa brak lekarzy i pielęgniarek. Poszukiwani są fizjoterapeuci, technicy i operatorzy urządzeń medycznych. Na rynku będą też oferty dla opiekunek osób starszych. Świętokrzyskie jest przecież regionem, który najszybciej się starzeje.
W badaniu wymieniane są specjalności i zawody, które zanotują największy wzrost zainteresowania. Nadal będzie dużo ofert dla sprzedawców, specjalistów sprzedaży, pracowników zakładów usługowych. Oceniając rynek pracy, trzeba podkreślić zróżnicowanie gospodarcze i społeczne regionu. Inne priorytety i potrzeby mają powiaty oraz miasta w południowej i południowo -wschodniej części województwa (duża rola rolnictwa, sadownictwa, przemysłu spożywczego i przetwórczego), a inne powiaty i miasta w północnej części województwa (przemysł).
W ostrowieckim urzędzie pracy od kilku lat słyszę o zawodach deficytowych na naszym rynku i potrzebach kadrowych lokalnych firm z branży metalowej i przetwórczej. Na portalach z ofertami pracy z Ostrowca Świętokrzyskiego najwięcej jest propozycji dla spawaczy, mechaników, elektryków, elektromechaników, operatorów maszyn, monterów konstrukcji. W najbliższych latach zapewne nic się nie zmieni. Nadal w cenie będą spawacze z odpowiednimi uprawnieniami, mechanicy, ślusarze, operatorzy maszyn itp. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.