Utrzymać dotychczasowe zatrudnienie

Nastroje wśród lokalnych przedsiębiorców nie są najlepsze. Coraz więcej firm z powiatu ostrowieckiego zaczyna odczuwać skutki pandemii.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadził jesienią ubiegłego roku badania ankietowe wśród przedsiębiorców. Objęto nimi 370 firm: małych, średnich i większych z powiatu ostrowieckiego. Zatrudniają one blisko 11,5 tys. osób. Celem badań przeprowadzanych corocznie na terenie naszego powiatu było monitorowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz poznanie potrzeb pracodawców.
Niestety, sytuacja ekonomiczna większości firm i zakładów pogorszyła się. Obostrzenia związane z pandemią coraz mocniej dają się we znaki. Generalnie ubiegły rok był bardzo trudny i nastroje wśród przedsiębiorców nie są najlepsze. Dla większości firm celem jest przetrwanie najbliższych miesięcy czy roku i utrzymanie swojej pozycji na rynku. W stosunkowo najlepszej sytuacji są firmy produkcyjne i budowlane. One pracują, mają zamówienia.
-Wyraźnie spada dynamika wzrostu zatrudnienia ? podkreśla Paweł Guliński, autor badania. ?W 2019 roku aż 36 proc. ankietowanych zwiększyło zatrudnienie w swojej firmie czy zakładzie. W ubiegłym roku tylko 29 proc., a więc spadek jest wyraźny. Poza tym zwiększył się odsetek firm, w których zmniejszyło się zatrudnienie. W 2019 było to 20 proc., natomiast w 2020 już 32 proc.
Można zatem powiedzieć, że pandemia i związane z nią liczne obostrzenia mają wpływ na plany kadrowe naszych firm. Pozytywnym jest jednak fakt, że na razie nasi przedsiębiorcy nie planują likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych.
-W 2021 roku możemy się spodziewać dalszego spadku na rynku pracy ? piszą autorzy badań. ?Z rozmów z lokalnymi pracodawcami wynika, że ostrożnie patrzą oni na rynek pracy, a ich zapał do zwiększenia zatrudnienia maleje. W tym roku 40 proc. firm biorących udział w naszych badaniach zamierza starać się o nowych pracowników, 15 proc. planuje redukcję, a 45 proc. przedsiębiorców nie przewiduje zmian kadrowych. Prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost a spadkiem zatrudnienia w 2021 roku powinna wynieść +25 proc., a tymczasem w 2020 roku było to +37 proc. firm. Nowe przyjęcia i nowe etaty planują głównie przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy z sektora budowanego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *