Styczeń z najwyższym bezrobociem. Dlaczego?

Po latach spadku liczby osób pozostających bez zatrudnienia, w styczniu 2021 roku bezrobocie wystrzeliło w górę.
Głównym powodem wzrostu jest wygaśnięcie z końcem roku umów o pracę na czas określony. Co będzie dalej?
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4.221 osób. Na koniec stycznia już 4.529. Jeśli porównamy ubiegły miesiąc do stycznia 2020 r., to wzrost również niepokoi. Styczeń bowiem był najgorszym miesiącem od kilku lat.
Gdy porównamy te liczby, pojawia się pytanie, czy będziemy mieć już tendencję wzrostową, czy na styczniowy wynik miała wpływ jedynie zima, okresowe wyhamowanie w budownictwie i restrykcje spowodowane pandemią koronawirusa?
Uspokaja nieco opinia dyrektor ostrowieckiej urzędu pracy, Małgorzaty Stafijowskiej, która bliżej przyjrzała się zwolnieniom. Okazuje się, że ten wzrost spowodowany jest głownie wygaśnięciem z końcem roku umów o pracę na czas określony (63 proc, wszystkich rejestracji). Głębszych zmian na lokalnym rynku raczej nie musimy się na razie obawiać. Zapewne w lutym br. utrzyma się jeszcze wyższy poziom bezrobocia, na pewno wyższy niż rok temu, ale od obecnego miesiąca słupki obrazujące poziom bezrobocia powinny się już obniżać. Rozpocznie się nowy sezon w budownictwie, inwestycjach drogowych, doczekamy się zapewne stopniowego znoszenia obostrzeń spowodowanych pandemią. Ruszą też programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowane przez urząd pracy i lokalne stowarzyszenia.
Do połowy ubiegłego tygodnia na staż skierowano 71 osób zarejestrowanych w urzędzie, a w tej formy subsydiowanego zatrudnienia skorzysta w najbliższych tygodniach jeszcze 150 osób. Kolejne 54 osoby zostaną zatrudnione w firmach i zakładach pracy na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach programu doposażenia przez urząd nowych stanowisk. Na prace interwencyjne skierowano 24 osoby bezrobotne. W ramach programu 50+ zatrudnienie znalazło 7 osób. Zatem w najbliższych tygodniach z rejestru urzędu zniknie kilkaset osób. Poza tym ruszył program szkoleń. Pracodawcy wnioskowali m.in. o szkolenia spawalnicze. Uczestnicy tych szkoleń po zdaniu egzaminów i uzyskaniu uprawnień powinni podpisać umowy o pracę z lokalnymi firmami.
Pandemia i kryzys gospodarczy wywierają jednak wpływ na rynek pracy. Pracodawcy już sygnalizują zmiany. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie ofertami pracy. Do firm zgłasza się więcej kandydatów i niż czy dwa lata temu i dotyczy to nie tylko stanowisk w handlu i w innych sektorach, na którym nie są wymagane specjalne umiejętności, a wystarczy jedynie przyuczenie kandydata do pracy, ale również tam, gdzie wymagane są kwalifikacje i uprawnienia.
Wracając na lokalny rynek warto podkreślić coraz lepiej układającą się współpracę ostrowieckiego urzędu pracy z lokalnymi firmami. Przykładem może być rosnące zainteresowanie programem 50 plus. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie starszego, doświadczonego kandydata, mając na uwadze korzyści wynikające z dłuższego okresu dofinansowania z funduszu pracy, części kosztów wynagrodzenia takiego pracownika.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *