Spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia. Lockdown dał się we znaki

Lektura ostatniego raportu Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach z marca br. o sytuacji społeczno- gospodarczej w województwie świętokrzyskim wydaje nam się obowiązkową, tym bardziej jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytania, w jakim zakresie pandemia koronawirusa i lockdown wpłynęły na gospodarkę i przede wszystkim na najbardziej nas interesujący rynek pracy.
Jak się okazuje, ten wpływ był odczuwalny, choć akurat fachowcy i analitycy rynku uważają, że nie aż tak, jak się mówi. Akurat na terenie województwa świętokrzyskiego nastąpił niewielki wzrost bezrobocia i spadło zatrudnienie prawie we wszystkich działach. Dane te odnotowuje się w warunkach funkcjonowania tzw. tarcz antykryzysowych, ale nikt nie wie, co się stanie, jeśli przestaną obowiązywać te przyjęte mechanizmy ochronne dla gospodarki?
Okazuje się, że w stosunku do marca 2020 roku, kiedy wybuchła w naszym kraju epidemia, przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się i to, co ciekawe, we wszystkich obszarach gospodarki. Głównie w hotelarstwie i gastronomii, w których spadło aż o 10%. Nic dziwnego, wszak lockdown najbardziej dotyczył działalności hotelarskiej i gastronomicznej. Spadek zatrudnienia dotyczy również takich działów, jak obsługa rynku nieruchomości (o 4,6%) oraz informacja i komunikacja (o 3,5%). Ogromna szkoda, że zmniejszyła się też, o 1,6%, liczba pracowników zatrudnionych w budownictwie – aż o 7,6% oraz o 1,8% w przetwórstwie przemysłowym. Mniej dotkliwe spadki zatrudnienia zarejestrowano w handlu – o 0,2% i w działalności warsztatów samochodowych – o 0,5%.
Według najnowszego raportu Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach, na terenie województwa liczba bezrobotnych na koniec marca br. sięgnęła 45,6 tys. i jest wyższa o 2,7 tys. w porównaniu do analogicznego marca ubiegłego roku. Bez prawa do zasiłku pozostaje 39 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie bezrobotnych wynosił 85,5%.
Pocieszające jest jednak to, że w porównaniu do marca 2020 roku o 0,7 tys. zwiększyła się liczba ofert miejsc pracy.
Stopa bezrobocia sięga w Świętokrzyskiem 8,6% i jest wyższa od krajowego na poziomie 6,4%. Pod tym względem za naszym województwem są tylko: kujawsko-pomorskie (9,1%), podkarpackie (9,2%) i warmińsko-mazurskie (10,5%). Najniższa stopa bezrobocia, na poziomie 3,9%, występuje w województwie wielkopolskim. Jeśli chodzi o powiat ostrowiecki, to wciąż notuje dość wysoką stopę bezrobocia, szacowaną na 11,6%. Od wielu, wielu lat niższa stopa bezrobocia w naszym województwie występuje tylko w powiatach skarżyskim (16,5%), opatowskim (13,1%) i koneckim (12,6%). O wielkich dysproporcjach niech świadczy fakt, że na zupełnie innym biegunie są takie takie powiaty, jak buski (ze stopą bezrobocia na poziomie 4,4%), miasto Kielce (5,9%) i pińczowski (6,8%). Fatalne jest natomiast to, że bezrobocie zwiększyło się we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *