„Pracownik szyty na miarę”

Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy ? to obecnie główna przyczyna bezrobocia. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach testuje nowe rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i pracodawców.
Od 1 października br. rusza rekrutacja do projektu ,,Pracownik szyty na miarę?. Celem pilotażu jest wsparcie pracodawców w doborze pracownika ?uszytego na miarę? oraz stworzenie mu warunków do trwałego zatrudnienia. Rozszerzona formuła wsparcia, wzbogacona o nowe, innowacyjne elementy, ma szansę na stałe zafunkcjonować wśród narzędzi aktywizacji bezrobotnych w Polsce. Realizacja projektu i testowanie nowej formuły potrwa do końca 2022 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
? mikro i małych przedsiębiorców oraz przedsiębiorców niezatrudniających pracowników z woj. świętokrzyskiego,
? bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy.
Pracodawca, przystępując do projektu, zyskuje:
? kandydata wyselekcjonowanego przez doradców zawodowych WUP, spełniającego kryteria niezbędne na danym stanowisku pracy,
? 3-miesieczny staż wdrażający pracownika w miejscu pracy (plus refundację kosztów badań lekarskich, wyposażenia w narzędzia pracy, odzież, środki BHP, itd.),
? pełną refundację kosztów zatrudnienia pracownika przez kolejne 3 miesiące (wraz ze składkami leżącymi po stronie pracodawcy),
? voucher szkoleniowy ?idący? za uczestnikiem w kwocie do 3 tys. złotych ? o wyborze szkolenia/kursu decyduje pracodawca,
? finansowy bonus prozatrudnieniowy ? jeśli pracodawca zatrudni pracownika na kolejne 3 miesiące.
Z projektu skorzysta grupa 50 bezrobotnych do 30 roku życia. Zyskają oni gwarancję odbycia stażu zgodnego z wykształceniem i predyspozycjami, zatrudnienie po ukończonym stażu oraz możliwość pogłębienia i uzupełnienia kwalifikacji w ramach vouchera szkoleniowego. W trakcie projektu Wojewódzki Urząd Pracy zapewnia wsparcie ze strony profesjonalnego zespołu doradców zawodowych i psychologów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy (tel.: 41 36 41 638) oraz Świętokrzyską Komendę Wojewódzką OHP (tel. 41 344 75 97). Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej i mediach społecznościowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w serwisie ?Pracownik szyty na miarę?.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *