Zielone światło dla kierowców

Do 6 stycznia 2022 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy, zarejestrowało się około 50 osób, w większości mężczyźni. Wśród nich byli pracownicy firm remontowo -budowlanych i drogowych. Wrócą oni do poprzednich miejsc zatrudnienia wiosną, kiedy wznowione zostaną prace na budowach i w terenie.
Urząd pracy pod koniec ubiegłego roku przeprowadził ankietę wśród lokalnych firm. Trafiła ona do ponad 300 pracodawców z terenu miasta i powiatu ostrowieckiego. Pytano w niej o oczekiwania wobec urzędu pracy i dalszą współpracę, sytuację firm po pandemii, zamierzenia na kolejny rok, inwestycje, no i oczywiście o plany kadrowe.
-W oparciu o potrzeby rynku pracy, oczekiwania pracodawców, będziemy przygotowywać narzędzia wsparcia naszych firm ? podkreśla Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Wiemy na jakich pracowników i fachowców czeka lokalna gospodarka. Przygotowujemy plan szkoleń i wytyczne w zakresie kształcenia ustawicznego, a także kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, tak by jak najszybciej wróciły one na rynek pracy.
W przyszłym tygodniu ma się odbyć  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Poinformujemy czytelników o przebiegu posiedzenia i ustaleniach. Po zaopiniowaniu przez radę kryteriów podziału środków m.in. z funduszu pracy, będzie się można spodziewać uruchomienia w najbliższych tygodniach programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz terminów przyjmowania wniosków na staże, dotacje, doposażenie nowych miejsc pracy, dofinansowanie kosztów szkolenia oraz wsparcie osób, które zdecydowały się na założenie własnych firm i rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zarówno z informacji od pracodawców zamieszczonych w ankietach, jak i z analiz rynku pracy wynika, że w naszym regionie nadal mamy długą listę zawodów oraz specjalności deficytowych. Największe deficyty kadrowe występują w branży medycznej i medyczno -opiekuńczej. Problemem dla placówek służby zdrowia i generalnie dla środowiska jest zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba lekarzy. Nie ma nadziei przynajmniej na razie, na zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych. Potrzebni są operatorzy aparatury medycznej, fizjoterapeuci, ratownicy  medyczni i psychoterapeuci. Niestety nic nie wskazuje, by w tym roku sytuacja w tej branży poprawiła się. Firmy czekają też na specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej, na inżynierów budownictwa itp.

Listę zawodów deficytowych zarówno w naszym powiecie, jak i w całym regionie świętokrzyskim, otwierają kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników osiowych, a także autobusów. Od kilku już lat sytuacja ta nie zmienia się. Do placówek szkolenia kierowców dzwonią przedstawiciele firm zainteresowani pozyskaniem uczestników kursów. Część firm  transportowych i przewozowych proponuje przyszłym kierowcom sfinansowanie kosztów szkolenia i egzaminów, a także uzyskania niezbędnych uprawnień do przewozu towarów pod warunkiem, że w przyszłości podejmą u nich pracę. W ubiegłym roku ostrowiecki urząd pracy zorganizował i sfinansował kilku osobom bezrobotnym szkolenia i egzaminy na prawo jazdy. Niewykluczone, że w tym roku ze wsparcia naszego urzędu skorzysta miejski zakład komunikacyjny, bowiem z funduszu pracy można przeznaczyć pieniądze na przygotowanie do pracy osób w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy lub na szkolenia, które umożliwią tym osobom uzyskanie potrzebnych uprawnień.
Na liście zawodów deficytowych, poszukiwanych przez lokalnych pracodawców znajdują się specjalności budowlane. Listę otwiera betoniarz ? zbrojach, a dalej wymieniani są: cieśla – stolarz, dekarz ?blacharz, murarz -tynkarz, pracownik robót wykończeniowych oraz operator sprzętu budowlanego. W licznych publikacjach, jakie ukazały się w ostatnich dniach, podkreśla się, że budowlani są w bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Mogą liczyć na korzystne oferty i warunki płacowe.
W rozpoczynającym się roku na zmiany nie mamy co liczyć, bowiem budownictwo pozostaje branżą wiodącą w regionie i zapewnia tysiące miejsc pracy. Poza tym samorządy i przedsiębiorstwa nadal mogą liczyć na unijne wsparcie, co gwarantuje inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim i regionie. Zarówno małe, średnie, jak i duże firmy budowlane, drogowe i remontowo -budowlane zdobędą zamówienia i będą poszukiwały pracowników. Kolejne inwestycje zapowiadają spółdzielnie mieszkaniowe. Warto dodać, że w ostatnich dniach 2021 roku radni dokonali zmian w budżecie, wprowadzili dodatkowe środki z programów rządowych i NFOŚiGW na inwestycje, które będą kontynuowane w 2022 roku.
W miastach i powiatach północnej części naszego województwa ważną rolę w lokalnej gospodarce odgrywa branża przetwórstwa metali. Duży odsetek mieszkańców tej części regionu znalazł zatrudnienie w przemyśle. Co ciekawe, dane z roku poprzedniego pokazują, że zwiększył się wskaźnik zatrudnienia, notujemy też stały wzrost zatrudnienia w przemyśle, a szczególnie w przetwórstwie przemysłowym ? blisko 2 proc. Ten sektor naszej gospodarki stosunkowo najlepiej przeszedł trudny okres pandemii. Nic zatem dziwnego, że na portalach poświęconych pracy coraz częściej spotykamy się z ofertami dla inżynierów, konstruktorów, mechaników, operatorów maszyn, spawaczy, elektromechaników.
Listę zawodów deficytowych w  branży przetwórstwa metali otwiera spawacz, a na dalszych miejscach są: ślusarze, operatorzy maszyn, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Jak podkreślają doradcy zawodowi, w najlepszej sytuacji na rynku są pracownicy posiadający więcej niż jedną kwalifi kację, np. ślusarz z uprawnieniami spawacza czy spawacze pracujący w różnych technologiach. Tacy fachowcy są szczególnie cenieni przez pracodawców. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *