Form aktywizacji nie zabraknie

W 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował zadania w oparciu o Program Promcji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy według kryteriów podziału środków pozytywnie zaopiniowanych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
W ramach zadań PUP będzie realizował formy wsparcia poprzez: prace interwencyjne (refundacja maksymalnie na okres 5 miesięcy) ? Kwota refundacji to 1200 zł + ZUS, roboty publiczne ( refundacja maksymalnie przez okres 5 miesięcy) ? kwota refundacji 1.500 zł +ZUS, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej maksymalnie 25 tysięcy złotych, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ? maksymalnie 25 tysięcy złotych, szkolenia na wniosek osoby bezrobotnej maksymalnie 7.800 złotych (prawo jazdy kat. D), studia podyplomowe maksymalnie 4 tysiące złotych, egzaminy lub licencje maksymalnie 1.500 złotych, bon na zasiedlenie maksymalnie 8 tysięcy złotych oraz dofi nansowanie wynagrodzenia za zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia – 1.400 zł za miesiąc. Już ruszył nabór wniosków o organizację stażu, którego czas trwania wynosi do 4 miesięcy oraz nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Od 7 lutego br. rusza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Jak przyznaje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Stafijowska, w bieżącym roku aktualnie środki są mniejsze, co nie wpłynie na skalę realizacji zadań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych.
-Rok 2021 był bardzo dobrym rokiem jeśli chodzi o działania powiatowego Urzędu Pracy, chociażby ze względu na fakt posiadania dużych środków finansowych na aktywizację  osób bezrobotnych. Warto zaznaczyć, że kwota , która została zaangażowana i rozdysponowana, to ponad 17 milionów złotych. W roku 2022 tych środków podstawowych czyli ? Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny będzie to kwota mniejsza, gdyż wynosi nieco ponad 13,5 mln., ze względu na to, że PUP zawarł sporo umów jeszcze pod koniec roku 2021, to kwota która pozostaje do całkowitej aktywizacji wynosić będzie ponad 12,1 mln. Jest to kwota wystarczająca na aktywizację zawodową ponad 1200 osób. Mamy nadzieję, że w trakcie roku 2022 będzie możliwość skorzystania z dodatkowych środków rezerwy Funduszu Pracy. W momencie ogłoszenia takiego naboru Powiatowy Urząd Pracy o takie wnioski wystąpi ? mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *